ნანა ბიწაძე

ასოცირებული პროფესორი; მიკოლოგიის და მცენარეთა პათოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მიკოლოგიური ჰერბარიუმის და სოკოების კულტურების კოლექციის მენეჯერი

ნანა ბიწაძე

ასოცირებული პროფესორი; მიკოლოგიის და მცენარეთა პათოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მიკოლოგიური ჰერბარიუმის და სოკოების კულტურების კოლექციის მენეჯერი

n.bitsadze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1994 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიოლოგიის სპეციალობით. 2003 წელს დაიცვა დისერტაცია სპეციალობით მცენარეთა დაცვა - ფიტოპათოლოგია თემაზე "გვარ Conyothyrium-ის წარმომადგენლები, როგორც მცენარეთა ფოთლის ლაქიანობის გამომწვევნი" და გახდა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი. 2002-2013 წლებში მუშაობდა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის კვლევით ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლად. 2013 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში მეცნიერ-თანამშრომლად, ასისტენტ-პროფესორად, მიკოლოგიური ჰერბარიუმის და სოკოების კულტურების კოლექციის მენეჯერის პოზიციებზე. სხვადასხვა წლებში იმყოფებოდა ხანგრძლივ კვლევით მივლინებებში ისრაელის, გერმანიის და აშშ-ს კვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში. მჭირდო სამეცნიერო ურთიერთობა აქვს გიოთინგენის (გერმანია), კორნელის (აშშ) უნივერსიტეტებთან და ამერიკის სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტთან (USDA). არის Fulbright -ის, Borlaug-ის, Nuffic-ის, DAAD-ის აკადემიური გაცვლითი პროგრამების სტიპენდიანტი სხვადასხვა წლებში. 2018 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მიკოლოგიის და მცენარეთა პათოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი და კოლექციების მენეჯერი.

განათლება

2003 - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი (მცენარეთა დაცვა), ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი
1994 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიოლოგიის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

მოლეკულური ფიტოპათოლოგია (M)

პუბლიკაციები

Maghradze, D., Bacilieri, R., Failla, O., Laucou, V., Lacombe, T., Rustioni, L., Imazio, S., This, P., De Lorenzis, G., Quaglino, F., Bianco, P., Bitsadze, N., Mdinaradze, I., Chipashvili, R., Ujmajuridze, L., Melyan, G., Salimov, V., Maul, E., Ocete, R., Troshin, L. (2021). Authocthnous Grapevine Biodiversityof the Caucasus Region Montenegrin academy of sciences andarts, Scientific Meetings, Volume159, The Section of Natural Sciences Volume 22, Podgorica

Bitsadze, N., Beruashvili, M., Pavliashvili, K., Khazaradze, R., Jorjadze, A., Chabashvili, G., Shanidze, S., Kobakhidze, N. (2021). Main oak species and fungi associated with oak trees described in Georgian mycological herbarium. Annals of Agrarian Science. DOI: 10.1016/j.aasci.2018.06.004

Sargolzaei, Maryam, Maddalena, Giuliana, Bitsadze, Nana, Maghradze, David, Bianco, Piero Attilio, Failla, Osvaldo, Toffolatti, Silvia Laura, De Lorenzis, Gabriella. (2020). Rpv28, Rpv29and Rpv30: three novel genomic loci associated with resistanceto Plasmopara Frontiers in Plant Sciences, 11 DOI: 10.3389/fpls.2020.562432

Shanidze, S., Bitsadze, N. (2019). Methodology of arbuscular mycorrhizal fungi of wheat rhizosphere Newsletter of Agrarian sciences

Samadasvili, Ts., Betsiashvili, M., Bitsadze, N. etc. (2018). Characterization of Unique Georgian plant Genetic Resources. International society for seed science, Colorado, USA, st-49

Bitsadze, N., Jorjadze, A., Khazaradze, R., Pavliashvili, K., Beruashvili, M. (2018). Catalog of Mycological Collection 1857–2018). 1857-2018

Bitsadze, N., Pavliashvili, K., Khazaradze, R., Beruashvili, M., Betsiashvili, M. (2017). Preliminary study of selected entomopathogenic fungi for corn leaf aphid, Rhopalosiphum maidis, control. Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests IOBC-WPRS Bulletin Vol.129, pp. 38

Maghradze, D., Mdinaradze, I., Chipashvili, R., Abashidze, E., Kikilashvili, Sh., Baratashvili, M., Vibliani, M., Kharitonashvili, L., Bitsadze, N. (2017). Ampelographic Catalogue of Grape Varieties from Skra Collection, Tbilisi

Bitsadze, N., Chipashvili, R., Pavliashvili, K., Khazaradze, R., Maghradze, D. (2016). Comparative study of the Georgian native varieties of grapevine (Vitis vinifera) to downy mildew Georgian Academy of Agricultural Sciences #2(36)

Bitsadze, N., Siebold, M., Koopmann, B., von Tiedemann, A. (2014). Single and combined colonization of Sclerotinia sclerotiorum sclerotia by the fungal mycoparasites Coniothyrium minitans and Microsphaeropsis ochracea Plant Pathology

Bitsadze, N., Strauss, J. A., Dillard, H. R. (2014). Microsclerotia production by the mycoparasitic fungus, Coniotyrium minitans, in a shaken liquidculture. Phytopathology

Bitsadze, N., Chipashvili, R., Tskhvedadze, L., Aznarashvili, M., Maghradze, D., Vercesi, A., Failla, O. (2014). Screening of the Georgian Grape Germplasm to Susceptibility of Downy Mildew: Preliminary Results. Acta horticulturae 04/2014, Volume1(38):191-196

Bitsadze, N., Koopmann, B., Tiedemann, A.v. (2014). Study of Microsphaeropsis ochracea mycoparasitism towards Sclerotinia sclerotiorum using GFP and DsRed markergenes. International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1943-6114::5(2):165–165

Bitsadze, N., Jaronski, S., Khasdan, V., Abashidze, E., Abashidze, M., Latchininsky, A., Samadashvili, D., Sokhadze, I., Rippa, M., Ishaaya, I., Horowitz, A. R. (2013). Joint action of Beauveria bassiana and the insect growth regulators diflubenzuron and novaluron, on the migratory locust, Locusta migratoria Journal of Pest Science, DOI: 10.1007/s10340-012-0476-4

Strauss, J., Carissimi, A.M., Bitsadze, N., Dillard, H.R. (2013). Evaluation of fungicides for control of white and gray molds in snap beans. 2012 Plant Disease Management Reports, Volume 7

Strauss, J., Bitsadze, N., Dillard, H. R. (2012). Evaluation of fungicides for control of Alternaria leaf spot in cabbage, Plant Disease Management Reports, Volume 7

Strauss, J., Carissimi, A.M., Bitsadze, N., Dillard, H.R. (2012). Evaluation of fungicides for control of Alternaria leaf spot in Brussels sprouts, Plant Disease Management Reports, Volume 7