ნატა წერუაშვილი

ლექტორი, საკონდიტრო ნაწარმის მომზადების ტექნოლოგია

ნატა წერუაშვილი

ლექტორი, საკონდიტრო ნაწარმის მომზადების ტექნოლოგია

n.tseruashvili@culinary.edu.ge Copy Email Copied!