ნათია ოჩხიკიძე

ლექტორი; ქიმიის ტექნოლოგიური ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

ნათია ოჩხიკიძე

ლექტორი; ქიმიის ტექნოლოგიური ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

n.ochkhikidze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2003 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიოსამედიცინო პოლიმერების ქიმია და ტექნოლოგიის სპეციალობით და მიენიჭა ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგის ბაკალავრის ხარისხი. ამავე სპეციალობით 2005 წელს მიენიჭა ქიმიკოს-ტექნოლოგის მაგისტრის ხარისხი. 2011 წელს დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორის ხარისხი. პარალელურად, 2011 წელს მიენიჭა ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ხარისხი. 2011-2012 წლებში მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სამედიცინო პოლიმერული მასალების ინსტიტუტში მკვლევარის პოზიციაზე. 2012-2013 წლებში მუშაობდა აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, აშშ. „Ames Laboratory” და ქიმიური ინჟინერიის და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის პოსტდოქტორის პოზიციაზე. 2016 წელს იყო ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადის (IChO-48) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი - მდივანი. 2018-2019 წლებში საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქიმიის პედაგოგი. 2019 წელს კი ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადის (IChO-51) საქართველოს ნაკრების წევრი. 2014 წლიდან საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომელი და მოწვეული ლექტორია. 2021 წლიდან არის სსიპ-განათლების განვითარების ეროვნული ცენტრის, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტი. სხვადასხვა დროს იყო შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებული საკონკურსო კომისიის წევრი. მონაწილეობა აქვს მიღებული საგრანტო პროექტებში. ასევე იყო საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციების (2014, 2016, 2019, 2023) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. ასევე, ავტორია არაერთი სამეცნიერო ნაშრომებისა და პატენტის.

განათლება

2011 - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორის ხარისხი
2011 - ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ხარისხი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2005 - მაგისტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
2003 - ბაკალავრის ხარისხი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

ზოგადი ქიმია ლაბორატორიული კურსი (B)
ორგანული ქიმია I ლაბორატორიული კურსი (B)
ორგანული სინთეზი (B)

პუბლიკაციები

Ochkhikidze, N., Titvinidze, G., Gverdtsiteli, M., Otinashvili, G., Tugushi, D., Katsa­­rava, R. (2020). Synthesis of AABB-polydepsipeptides, poly (ester amide)s and functional polymers on the basis of O,O-diacyl-bis-glycolic acids.  J. Macromol.Sci., Part A, Pure & Appl. Chem. 57(12), 854–864

 

Elizbarashvili, E., Ochkhikidze, N., Matitaishvili, T., Pichkhadze, A., Rizhinashvili, D. (2019). Synthesis of Macrocyclic Azo-Azomethines. Problems and Solutions. 10-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2019), Milano Marittima (Ravenna)- Italy. IL-5, p.41

ანთია, ., ფიჩხაძე, ა., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ. (2018). ოლსალაზინი სინთეზის ახალი მოდიფიცირებული მეთოდი. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 3, 62-66

ჭელიძე, ., ანთია, გ., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). არატოქსიკური აზომეთინების სინთეზის მეთოდების მოდიფიცირება. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 3, 54-61

ანთია, ., ფიჩხაძე, ა., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). აზოშეუღლების რეაქციის გამოყენება ალკინური კლიკ-რეაგენტის სინთეზში. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 4, 55-58

ჭელიძე, ნ., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). ახალი ტეტრაკისაზოსაღებრები მაკროციკლური აზომეთინების საფუძველზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 4, 50-54

Pichkhadze, Ochkhikidze, N., Antina, G., Elizbarashvili, E. (2018). The new modified method of the synthesis of olsalazine. International Artvin Symposium. Artvin, Turkey

Chelidze, N.T., Ochkhikidze, N.T., Matitaishvili, T.R., Didebulidze, K.A., Elizbarashvili, E.N. (2017). New Nontoxic Macrocyclic Azomethines. Georgian Engineering News. No.3 (vol. 83). ISSN 1512-0287. Tbilisi, Georgia

Ochkhikidze, N., Matitaishvili, T., Didebulidze, K., Elizbarashvili, E. (2017). Synthesis of Cr3+ and Cu2+ containing complexes of macrocyclic azomethines and investigation of their antimicrobial activity. Georgian Engineering News. 4, 45-49

Elizbarashvili, E., Khatisashvili, G., Ochkhikidze, N. (2016). IChO-48—An Extraordinary Olympiad of Chemistry. Chemistry International, 38(6), 4–7.

ოჩხიკიძე, ნ., მათითაიშვილი, თ., დიდებულიძე, კ., ელიზბარაშვილი, ე. (2016). ახალი არატოქსიკური ფრაგმენტების შემცველი აზომეთინები.  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება. გვ-70-71. თბილისი

Ochkhikidze, N., Chikovani, A., Matitaishvili, T., Elizbarashvili, E. (2015). Quantum-chemical aspects of oxidative coupling of phenols. Proceedings of Academy of Science. 45-49

Ochkikidze, N., Matitaishvili, T., Talakvadze, L., Elizbarashvili, E. (2014). Novel macrocyclic polyazomethines. 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014). Tbilisi, Georgia. 253-254