ნინო გაგელიძე

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროკარიოტებისა და საფუვრების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი; მეცნიერ-თანამშრომელი

ნინო გაგელიძე

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროკარიოტებისა და საფუვრების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი; მეცნიერ-თანამშრომელი

n.gagelidze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი, მიკრობიოლოგიის სპეციალიზაციით. 1983 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლად. 1992 წლიდან არის ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალიზაციით მიკრობიოლოგია, ბიოქიმია. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავს შემდეგ საკითხებს: პრობიოტიკების გამოყოფა, იდენტიფიკაცია და გამოყენება ფუნქციურ საკვებში, კვების პროდუქტების მიკრობიოლოგიური ექსპერტიზა, საქართველოს მიკრობული ბიომრავალფეროვნება და ფიტორემედიაციული ტექნოლოგიები. 2014-2021 წლებში მუშაობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე მოწვეული პროფესორის პოზიციაზე და კითხულობდა ლექციებს ზოგად, სურსათისა და ღვინის მიკრობიოლოგიაში. გავლილი აქვს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ტრენინგის სრული კურსი და სურსათის უვნებლობის მენეჯერის კურსი. 2022 წელს გაიარა ბიოლაიფის და იტალიანა & მასკია ბრუნელის ტრენინგი ტექნიკურ მიკრობიოლოგიაში და მიკრობიოლოგიკსის ტრენინგი ხარისხის კონტროლი მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში. 2013-2023 წლებში მონაწილეობდა 14 ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტში, 14 საერთაშორისო კონფერენციაში. გამოქვეყნებული აქვს 19 სტატია და 1 მონოგრაფია. ხელმძღვანელობს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტებს.

განათლება

1992 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
1981 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი

პუბლიკაციები

Tkesheliadze, E., Gagelidze, N., Sadunishvili, T., Herzig, C. (2022). Fermentation of apple juice using selected autochthonous lactic acid bacteria, Ukrainian Food Journal, 11(1), pp. 52-63. 

Tkesheliadze, E., Gagelidze, N., Sadunishvili, T., Herzig, C. (2021). Health promotional apple as an ideal substrate for probiotic beverages, Annals of Agrarian Science, 19, pp. 77–84.

Ebelashvili, N., Gagelidze, N., Chkhartishvili, N., Kekelidze, I. (2019). Bioprotection of Wine Using Nanostructural Colloidal Silver as Sulphur Dioxide Substitute. 2nd International School-Conference Applied Biosciences and Biotecnology, Tbilisi, Georgia, 1-5 April, p.37.

ებელაშვილი, ნ., გაგელიძე, ნ., სალია, ე., ბიბილური, ნ. (2019). გოგირდის დიოქსიდის შემცვლელი ბუნებრივი ანტისეპტიკის გამოყენების გავლენა ტკბილისა და ღვინის მიკროფლორაზე. Georgian Engineering News. Vol.89; pp.146-150; ISSN 1512-0287

ურუშაძე, თენგიზ, კვესიტაძე, გიორგი, გაგელიძე, ნინო, ზაქარეიშვილი, ნინო, თხელიძე, ამირან, კახაძე, რუსუდან, სადუნიშვილი, თინათინ, ქუთათელაძე, ლალი, ქვრივიშვილი, თამარ, წერეთელი, გიული, ღამბაშიძე, გიორგი, ხომასურიძე, დიანა, ჯორბენაძე, ლეო. (2019). საქართველოს ნიადაგური ატლასი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია  

Gagelidze, N., Amiranashvili, L., Sadunishvili, T., Kvesitadze, G., Urushadze, T., Kvrivishvili, T. (2018). Bacterial composition of different types of soils of Georgia. Annals of Agrarian Science, 16, 1, 17-21

Gagelidze, Nino A., Amiranashvili, Lia L., Sadunishvili, Tinatin A., Kvesitadze, Giorgi I., Urushadze, Tengiz F., Kvrivishvili, Tamar O. (2018). Bacterial composition of different types of soils of Georgia. Annals of Agrarian Science

Amiranashvili, L.L., Gagelidze, N.A., Varsimashvili, Kh.I., Tolordava, L.L., Tinikashvili, L.M., Gamkrelidze, M.D., Amashukeli, N.V. (2017). Selection of probiotic lactic acid bacteria isolated from domestic chicken chosen in Georgia for poultry farming. IX International congress biotechnology: State of the art and perspectives. 20-22 February, Moscow, Russia. Part 2, p. 86-89

Amiranashvili, L.L., Gagelidze, N.A., Makaradze, L.A., Varsimashvili, Kh.I., Tolordava, L.L., Tinikashvili, L.M., Amashukeli, N.V. (2017). Sachaneli-Qadagishvili T.Z. Theeffectof homoprobiotic preparation “Probiogeo” supplemented with drinking water andfeedon survivability and growth performance of broiler-chickens. Annals of Agrarian Science. 15,4,476-479

Amiranashvili, L.L., Gagelidze, N.A., Varsimashvili, Kh.I., Tinikashvili, L.M., Tolordava, L.L., Gamkrelidze, M. D., Amashukeli, N.V., Makaradze, L.A. (2016). Antimicrobial susceptibility and antibiotic resistanceprofiles of cultivablelactic acid bacteria from intestinal  tractofdomestic chickens collectedin Adjara. Annals of Agrarian Science. 14.3. p.182-186

Kurashvili, M., Varazi, T., Pruidze, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Ananiashvili, T., Gordeziani, M., Khatisashvili, G. (2016). New Approaches and Tools For Rehabilitation of Chemically Contaminated Soils.  International Scientific Conference: Modern Researches and Prospects of Their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields, Ureki, Georgia, September, 21-23, p. 216

Kurashvili, M., Varazi, T., Pruidze, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Ananiashvili, T., Gordeziani, M., Khatisashvili, G. (2016). New approaches and tools for rehabilitation of chemically contaminated soils. Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical series, Vol. 42, 3, pp. 406–409.

Gagelidze, N., Amiranashvili, L., Varsimashvili, Kh., Tinikashvili, L., Tolordava, L, Sadunishvili, T. (2016). Selection of effective biosurfactant producers among Bacillus strains isolated from soils of Georgia. Annals of Agrarian Science. 14, 2, 72–75.

Amiranashvili, L., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Makaradze, L. (2015). International scientific conference: Modern technologies for production of ecologically pureproducts for sustainabledevelopment of agriculture Someprobiotic characters of lactic acidbacteria isolatedfrom GUT of domestic chickens selected in Kakheti region of Georgia, Tbilisi, Georgia, p. 351-354.

Gagelidze, N., Amiranashvili, L., Varsimashvili, Kh., Tinikashvili, L., Tolordava, L. (2015). The possibility of application of lactic acid bacteria isolated from gut of chickens selected in Georgia as probiotic additive. Intra-university scientific conference of Agricultural University of Georgia, 24-25 November,Tbilisi,Georgia.

Amiranashili, L., Gagelidze, N., Varsimashvili,  Kh., Tolordava, L., Tinikashvili, L., Sadunishvili, T. (2015). Prospects for usage of lactic acid bacteria isolated from different regions of Georgia as matsoni starters. International scientific-practical conference: “innovative technologies for production of functional foods”, April, Kutaisi, Georgia, 194-198

Varazi, T., Pruidze, M., Kurashvili, M., Gagelidze, N., Sutton, M. (2015). Different Tools and Complex Approach for Improving Phytoremediation Technology ICET: XIII International Conference on EnvironmentalTechnology, Rome, Italy September 17 – 18.

Varazi, T., Kurashvili, M., Pruidze, M., Khatisashvili, G., Gagelidze, N., Adamia, G., Zaalishvili, G., Gordeziani, M., Sutton, M. (2015). A new approach and tools for perfecting phytoremediation technology. American Journal of Environmental Protection, Science PG, ISSN, 4, 3, 143–147.

Varazi, T., Kurashvili, M., Pruidze, M., Khatisashvili, G., Adamia, G., Gagelidze, N., Gordeziani, M., Sutton, M. (2015). Different Tools to Avoid Deep Contamination and to Improve Phytoremediation Technology. Proceedings of 13th International UFZ-Deltares Conference on sustainable use and management of soil, sediment and water resources, Copenhagen, Denmark, June 9-12, 441-448

Bokulich, N., Amiranashvili, L., Chitchyan, K., Ghazanchyan, N., Gagelidze, N., Sadunishvili, T. (2015). et al., Microbial biogeography of the transnational fermented milk Matsoni. Food Microbiology, 50, 12-19.

Amiranasvili, L., Kurashvili, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Ananiashvili, T., Khatisashvili, G. (2014). Lindane degradation ability of Pseodomonas strains isolated from soils of Georgia. Annals of Agrarian Science. 2014, 12, 3, 18-21

Amiranasvili, L., Kurashvili, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Ananiashvili, T., Khatisashvili, G. (2014). Lindane degradation ability of Pseodomonas strains isolated from soils of Georgia. International conference on food and biotechnology (ICFB2014). September 11-12, Tbilisi, Georgia, p.67.

Ebelashvili, N., Shubladze, L., Salia, E., Gagelidze, N., Bibiluri, N. (2014). Effect of nanostructured silver on biologicaly active substances and microbiological processes of dry red wine. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 8, 94-100.

Amiranashvili, L., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Tinikashvili, L., Kirtadze, E., Sadunishvili, T., Kvesitadze, G., Torok, T., Mills, D., Bokulich, N. A. (2014). Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Fermented Milk Products in Georgia. The International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics. 24 – 26 June, 2014, Budapest, Hungary, 63-64.

Amiranashvili, L., Kurashvili, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Ananiashvili, T., Khatisashvili, G. (2014). Lindane degradation ability of Pseudomonas strains isolated from soils of Georgia. International Conference on Food and Biotechnology (ICFB2014), Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, September 11-12.

Amiranashvili, L., Kurashvili, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Anananiashvili, T., Khatisashvili, G. (2014). Lindane degradarion ability of Pseudomonas strains isolated soils of Georgia. Annals of Agrarian Science, 12, 3, 18–21.

Ebelashvili, N., Shubladze, L., Salia, E., Gagelidze, N. (2013). The efficiency of application nanosilver in technological processes of making red wine. Journal of Food Science and Engineering. 3, 8, 424-429

Kurashvili, M., Anananiashvili, T., Adamia, G., Amiranashvili, L., Gagelidze, N., Khatisashvili, G. (2013). Selection of microorganisms for development of a novel technology for cleaning environment contaminated by organochlorine pesticides. Transaction of the Institute of Microbiology of Azerbaijan National Academy of Sciences, 11, 1, 293–296.

Varazi, T., Khatisashvili, G., Gordeziani, M., Pruidze, M., Gagelidze, N., Chokheli, L. (2013). Joint Aplication of Natural Sorbents and Selected Microorganismss for Improovement of Remediation Technology Used at TNT Contamination. Transaction of the Institute of Microbiology of Azerbayjan National Academy of Sciences. V.11, Number 1, pp. 315–318. Baki, “ELM”, ISSN 2224-0683.