ნინო კუპატაძე

ასოცირებული პროფესორი; ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მოლეკულური ინჟინერიის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ნინო კუპატაძე

ასოცირებული პროფესორი; ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მოლეკულური ინჟინერიის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

n.kupatadze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1988 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის სპეციალობით. ამავე სპეციალობით 2003 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. 1988-2013 წლებში მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უფროს ლაბორანტად და შემდეგ მეცნიერ-თანამშრომლად. 2004-2007 წლებში იყო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი, ხოლო 2008 წლიდან - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქიმიის მიმართულების მოწვეული ლექტორი. 2013 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტში უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე და არის ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ავტორია 43 სამეცნიერო ნაშრომისა და 3 დაპატენტებული გამოგონების. მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო კონფერენციასა და ადგილობრივ თუ უცხოურ საგრანტო პროექტებში.

განათლება

2003 - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის სპეციალობით
1991 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
1988 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი, ბაკალავრი

სასწავლო კურსები

ორგანული ქიმიის ლაბორატორიული კურსი (B)

პუბლიკაციები

Zavradashvili, N., Otinashvili, G., Kantaria, T., Kupatadze, N., Tugushi, D., Saghyan, A., Mkrtchyan, A., Poghosyan, S., Katsarava, R. (2021). New Cationic Polymers Composed of Non-Proteinogenic α-Amino Acids. In: Advanced Materials, Polymers, and Composites:  New Research on Properties, Techniques, and Applications. Chapter 19. O.Mukbaniani, T.Tatrishvili, M.J.M. Abadie, Eds. Apple Academic Press (AAP)

Zavradashvili, N., Otinashvili, G., Tugushi, D., Kantaria, Ten., Kantaria, Tem, Kupatadze, N., Chkhaidze, E., Nepharidze,  N., Saghyan, A., Mkrtchyan, A., Poghosyan, S., Katsarava, R. (2021). Synthesis of Pseudoproteins Based on Nonproteinogenic α-Amino Acids. Bull. Georgian Nat. Acad. Sci., 15(3), 41-47.

Kobauri, S., Kantaria, Tem., Kupatadze, N., Kutsiava, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2019). Pseudo-proteins: A new family of biodegradable polymers for sophisticated biomedical applications, Nano Technology & Nano Science Journal, 1(1): 37-42 Journal Impact Factor: 1.48

Kantaria, Ten., Kantaria, Tem., Titvinidze, G., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Zavradashvili, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2018). New 1,2,3-Triazole Containing Polyesters via Click Step-Growth Polymerization and Nanoparticles Made of Them.  Int. J. Polym. Sci.,V, Article ID 6798258.

 

Kantaria, Ten., Kantaria, Tem., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Zavradashvili, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). Synthesis of new biodegradable clicking polyesters via tricomponent step-growth polymerization. J. Chem. Eng. Process Techn., 8:4 (Suppl).

Memanishvili, T., Kupatadze, N., Tugushi, D., Katsarava, R., Wattananit, S., Hara, N., Tornero, D., Kokaia, Z. (2016). Generation of cortical neurons from human induced-pluripotent stem cells by biodegradable polymeric microspheres loaded with priming factors. Biomed. Mater. 11, 025011. doi:10.1088/1748-6041/11/2/025011.

Zavradashvili, N., Memenishvili, T., Kupatadze, N., Baldi, L., Shen, X., Tugushi, D., Wandrey, C., Katsarava, R. (2014). Cell compatible arginine containing cationic polymer: one-pot synthesis and preliminary biological assessment. Springer Book Series-Advances in experimental medicine and biology: Infectious  Diseases and Nanomedicine, 59-73.

Memanishvili, T., Zavradashvili, N., Kupatadze, N., Tugushi, D., Gverdtsiteli, M., To­r­ch­i­lin, V.P., Wandrey, C., Baldi, L., Manoli, S.S., Katsarava, R. (2014). Arginine-based  biodegradable ether-ester polymers of low cytotoxicity as potential gene carriers. Biomacromolecules, 15, 2839-2848.

Zavradashvili, N., Jokhadze, G., Gverdtsiteli, M., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Gomurashvili, Z., Tugushi, D., Katsarava, R. (2013). Amino Acid Based Epoxy-Poly(Ester Amide)s - a New Class of Functional Biodegradable Polymers: Synthesis and Chemical Transformations. J.Macromol.Sci., Part A, Pure & Appl. Chem. 50(5), 449-465