ნინო ომიაძე

პროფესორი; სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ნინო ომიაძე

პროფესორი; სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

nino.omiadze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1979 წელს დაამთავრა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტი სპეციალობით - სუბტროპიკული კულტურების გადამუშავების ტექნოლოგია. 1990 წელს დაიცვა დისერტაცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში თემაზე: "ჩაის ფოთლის მონოფენოლმონოოქსიგენაზა (გამოყოფა, გაწმენდა,თვისებები)" და გახდა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი. 2004 წელს იმავე ინსტიტუტში ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: "მრავალწლიან მცენარეთა ფენოლოქსიდაზები და პეროქსიდაზები და კვების მრეწველობაში მათი გამოყენების გზები" და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. 1979-2010 წლებში ეკავა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში სხვადასხვა სამეცნიერო და სწავლული მდივნის თანამდებობები. პერიოდულად ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. 2014 წელს იმყოფებოდა სამეცნიერო მივლინებაში მურსიის უნივერსიტეტში (ესპანეთი). არის 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის, რამდენიმე გამოგონების ავტორი. იგი ასევე იკავებს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბიოლოგიის განყოფილების საექსპერტო კომისიისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სამეცნიერო საბჭოს შერჩეული ექსპერტის პოზიციებს. 2010 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ - თანამშრომელი და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი. 

განათლება

2004 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
1990 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
1979 - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტის ტექნოლოგიის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

ზოგადი ბიოლოგიის ლაბორატორიული კურსი (B)
ზოგადი ბიოქიმია (B)
ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია (B)
გამოყენებითი ბიოლოგიის თანამედროვე მიღწევები (M)

პუბლიკაციები

Omiadze, N., Mchedlishvili, N., Rodrigues-Lopez, J.N., Abutidze, M., Sadunishvili, T., Pruidze, N. (2014). Biochemical Processes at the Stage of Withering during black Tea Production.  Appl. Biochem. Microbiol., Vol. 50, No 4, pp.394-397. 

Mchedlishvili, N., Omiadze, N., Abutidze, M., Rodrigues-Lopez, J.N., Sadunishvili, T., Gurielidze, M., Kvesitadze, G. (2014). Investigation of phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of natural food red colorant from Phytolacca americana l. Fruits.  Annals of Agrarian Science, Vol. 12, No. 3, pp. 71–75.

Abutidze, M., Omiadze, N., Mchedlishvili, N., Rodrigues-Lopez, J.N., Sadunishvili, T., Kvesitadze, G. (2014). New antiviral herbal remedies for herpes simplex and herpes zoster. Annals of Agrarian Science, 2014, Vol. 12, No. 3, pp. 15–1.

Omiadze, N., Sadunishvili, T., J.N., Rodriguesz-Lopez, et.al. (2013). Study of effect of products of catechin oxidation on the activity of apple phenoloxidase and peroxidase.  Conference Book. 2nd International Scientific Conference dedicated to the 70th Aniversary of the National Academy of Sciences of Armenia.

Omiadze, N., Sadunishvili, T., Rodriguesz-Lopez, J.N. (2013). et al., Study of effect of products of catechin oxidation on the activity of apple phenoloxidase and peroxidase.  Conference Book. 2nd International Scientific Conference dedicated to the 70th Anniversary of the National Academy of Sciences of Armenia

Sadunishvili, T., Amashukeli, N., Rodriguesz-Lopez, J.N., Chezarra, S., Gaganidze, D., Mchedlishvili, N., Omiadze, N., Kvesitadze, G. (2013). Oxidative enzymes and peroxidase isoforms in tomato affected by bacterial spot and bacterial canker. Conference Book. 2nd International Scientific Conference dedicated to the 70th Aniversary of the National Academy of Sciences of Armenia. p.124-128.