ნინო თოდრია

ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი

ნინო თოდრია

ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი

n.todria@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2011 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი აგროეკოლოგიის სპეციალობით. 2008-2010 წლებში იყო ამავე უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი. 2022 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: ,,ჯავშნიანი ტკიპები, როგორც სტრესული ეკოსისტემების ინდიკატორები" საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში და მიენიჭა აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორის წოდება. 2014 წელს აქტიურად იყო ჩართული ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას მიერ გამოცხადებული კონკურსის „ბიომრავალფეროვნების ხელშეწყობა კარიერებზე (Quarry Life Award)“ ფარგლებში გამარჯვებულ პროექტში. 2017 წელს ჩინეთში ერთი თვის განმავლობაში გაიარა ტრენინგი "ჰუნანის სოფლის მეურნეობის ჯგუფის (Hunan Agriculture Group Co., Ltd.)" ორგანიზებით თემაზე "სასათბურე ბოსტნეულის წარმოება". 2019 წელს სამი თვის განმავლობაში სამეცნიერო კვლევითი ვიზიტით იმყოფებოდა გერმანიაში გეტინგენის გეორგ-ავგუსტუსის სახელობის უნივერსიტეტის იოჰან ფრიდრიხ ბლუმენბახი ზოოლოგიისა და ანთროპოლოგიის ინსტიტუტში. 2020 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ენტომოლოგიის ინსტიტუტში მკვლევარის პოზიციაზე. 2021 წელს ატარებდა ლაბორატორიულ კურსს ენტომოლოგიაში. აქტიურად იყო ჩართული 9 სამეცნიერო პროექტში, მათ შორის, ეკავა ხელმძღვანელისა და კოორდინატორის პოზიციები. მონაწილეობდა ორ საერთაშორისო კონგრესზე და ერთ საერთაშორისო სიმპოზიუმზე. გამოქვეყნებული აქვს 7 სამეცნიერო სტატია.

განათლება

2016-2023 წელი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი (ეკოლოგიის მაგისტრი).
2016-2022 წელი - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორი, სადოქტორო პროგრამა აგრარული მეცნიერებები
2013-2015 წელი - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი აგრონომიული ფაკულტეტი (აგრონომიის მაგისტრი)
2007-2011 წელი - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის აგრონომიული ფაკულტეტი ბაკალავრი

პუბლიკაციები

Murvanidze, M., Todria, N., Maraun, M., Mumladze, L. (2023). Annotated checklist of Georgian oribatid mites – II. Zootaxa 5227 (1): 050–062.

Todria, N., Murvanidze, M., Mumladze, L. (2021). Oribatid (Acari, Oribatida) diversity in natural and altered arid ecosystems of South-Eastern Caucasus. Pedobiologia. 87-88:

Murvanidze, M., Mumladze, L., Todria, N., Salakaia, M., Maraun, M. (2019). Effect of ploughing and pesticide application on oribatid mite communities. International Journal of Acarology. 45:4, 181-188 DOI: 10.1080/01647954.2019.1572222

Murvanidze, M., Mumladze, L., Todria, N. (2019). A contribution to the knowledge of oribatid and mesostigmatic mites (Acari) with new records in Georgia. Persian Journal of Acarology. 8(4): 309-325.

Todria, N., Murvanidze, M., Mumladze, L. (2019). Oribatid mite communities on former clay quarries under different reclamation strategy. Annals of Agricultural Sciences. 17: 304-311

Murvanidze, M., Todria, N., Mumladze, L., Kalatozishvili, L. (2018). Diversity of soil mite communities in different habitats of Saskhori quarries, Georgia. Persian Journal of Acarology. 7(3): 297-305.

Murvanidze, M., Todria, N. (2015). Oribatida diversity on limestone and clay quarries. Proceedings of the Institute of Zoology. 24: 159-169