ნინო წიკლაური

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

ნინო წიკლაური

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

n.tsiklauri@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1988 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი ბიოქიმიის სპეციალობით. ამავე სპეციალობით 1999 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: "თეთრი და მურა ლპობის ბაზიდიალური სოკოების ცელულაზებისა და ქსილანაზების შედარებითი დახასიათება" და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1988-2003 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში ჯერ ლაბორანტად, შემდეგ უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად. 2003 წლიდან იგი ამავე ინსტიტუტის ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის მეცნიერ- თანამშრომელია. არის 45 პუბლიკაციის ავტორი, 21 საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე, 9 საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო პროექტის ძირითადი პერსონალი. 2012 წლიდან არის ევროპის ბოქიმიკოსთა ფედერაციის წევრი. აქვს კვლევითი თანამშრომლობა: ჰაიფას უნივერსიტეტი (ისრაელი, 2008-2009). ხის ქიმიის სახელმწიფო ინსტიტუტი, რიგა, ლატვია, (2010-2011). Yantai სამეცნიერო კვლევითი ტექნოლოგიური ცენტრი, ჩინეთი, (2018-2020). შანდონგის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტი, ქ. ზიბო, ჩინეთი, (2019). შანდონგის მეცნიერებათა აკადემიის ქ. ჯინანის ბიოლოგიის ინსტიტუტი (SDAS), ჩინეთი, (2019). 2002-2021 წლებში იყო რამდენიმე სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი.

განათლება

1999 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
1988 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ბიოქიმია

პუბლიკაციები

Tsiklauri, N., Kutateladze, L., Jobava, M., Khvedelidze, R., Khokhrashvili, I. (2022). LIGNOCELLULOSIC EZYMES OF BASIDIAL FUNGI- ISOLATED FROM DIFFERENT ECOLOGICAL NICHES OF GEORGIA. The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), v. 12, pp.113-118.

Zhang, Z., Shah, A.M., Mohamed, H., Zhang, Y., Sadaqat, B., Tsiklauri, N., Sadunishvili, T., Song, Y. (2022). Improved laccase production in Pleurotus djamor RP by atmospheric and room temperature plasma (ARTP) mutagenesis. Electronic Journal of Biotechnology, Volume 58,1-9. ISSN 0717-3458.

Khokhashvili, I., Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Jobava, M., Alexidze, T., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Tsiklauri, N., Burduli, T. (2020). Production of Protein-Rich Biomass by the Consortium of Microscopic Fungi – Chaetomium cellulotycum A 43 and Sporotrichum pulverulentum A 32. V. 10 (1). pp.50-55 .

Khvedelidze, R.M., Kutateladze, L.I., Tsiklauri, N.D., Zakariashvili, N.G., Aleksidze, T.I. (2018). Stable amylaze-produsing micromycetes isolated from soils of South Caucasus. V. 05. (01). pp. 119-126.

Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Khokhashvili, I., Urushadze, T., Tsiklauri, N., Aleksidze, T. (2014). Biomass of Sporotrichum pulverulentum S7 – a Food Additive Rich in Protein  and Biologically Active Compounds.  Annals of Agrarian Science .Vol.12, (3), pp. 55-58.