ნინო ზავრადაშვილი

ასოცირებული პროფესორი; ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მოლეკულური ინჟინერიის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ნინო ზავრადაშვილი

ასოცირებული პროფესორი; ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მოლეკულური ინჟინერიის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

n.zavradashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1997 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგის კვალიფიკაციით. 2000 წელს დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურა. 2008 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: "ახალი ფუნქციური ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი α-ამინომჟავების საფუძველზე და მათი გამოყენების პერსპექტივა მედიცინაში" და მიენიჭა ქიმიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 2010 წლიდან იგი კვლევითი მივლინებით იმყოფებოდა ევროპის, აზიისა და ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში, როგორებიცაა: შვეიცარია, ქ. ლოზანა, EPFL, ქ. ბოსტონი (მასაჩუსეტსი, აშშ) ნორსისტერნის უნივერსიტეტი, ჰოკაიდოს უნივერსიტეტი (იაპონია) და ა.შ. 2017 წლიდან არის ჰოკაიდოს უნივერისეტეტში კატალიზის ინსტიტუტის მაკრომოლეკულური მეცნიერების განყოფილების ნაკანოს ლაბორატორიაში ჯერ პოსტ-დოქტორანტი, შემდგომ უკვე მოწვეული პროფესორი და ახორციელებს ინტენსიურ აკადემიურ და კვლევით საქმიანობის. გამოქვეყნებული აქვს არაერთი ნაშრომი მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში. მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო ფორუმებსა თუ საერთაშორისო კონფერენციებში. მიღებული აქვს როგორც ადგილობრივი, ასევე აშშ და საერთაშორისო პატენტი. ამჟამად არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი და ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

განათლება

2008 - დოქტორის აკადემიური ხარისხი ქიმიაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2000 - მაგისტრის ხარისხი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
1997 - ბაკალავრის ხარისხი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სასწავლო კურსები

ორგანული ქიმიის ლაბორატორიული კურსი (B)
მაღალმოლეკულური ქიმიის ლაბორატორიული კურსი (B)
ჯუნიორ და სენიორ პროექტიები (B)
ლაბორატორიული როტაცია: ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების ქიმია I (M)

პუბლიკაციები

Zavradashvili, N., Kobauri, S., Puiggali, J., Katsarava, R. (2021). Functionalized Polymers: Functional Pseudo-Proteins (Review). Book chapter. In "Functionalized Polymers: Synthesis, Characterization and Applications", edited by the Dr. N.S.Chauhan, CRC press (Taylor and Francis) USA.

Zavradashvili, N., Otinashvili, G., Kantaria, T., Kupatadze, N., Tugushi, D., Saghyan, A., Mkrtchyan, A., Poghosyan, S., Katsarava, R. (2021). New Cationic Polymers Composed of Non-Proteinogenic α-Amino Acids. In: Advanced Materials, Polymers, and Composites:  New Research on Properties, Techniques, and Applications. Chapter 19. O.Mukbaniani, T.Tatrishvili, M.J.M. Abadie, Eds. Apple Academic Press (AAP)

Zavradashvili, N., Otinashvili, G., Tugushi, D., Kantaria, Ten., Kantaria, Tem, Kupatadze, N., Chkhaidze, E., Nepharidze,  N., Saghyan, A., Mkrtchyan, A., Poghosyan, S., Katsarava, R. (2021). Synthesis of Pseudoproteins Based on Nonproteinogenic α-Amino Acids. Bull. Georgian Nat. Acad. Sci., 15(3), 41-47.

Zavradashvili, N., Puiggali, J., Katsarava, R. (2020). Artificial polymers made of α-amino acids – Poly(Amino Acid)s, Pseudo-Poly(Amino Acid)s, Poly (depsipeptide)s, and Pseudo-Proteins, Current Pharm.Design.,  26 (5), 566-593

Wang, Y., Zavradashvili, N., Wang, Y., Pietropaolo, A., Song, Z., Bando, M., Katsarava, R., Nakano, T. (2020).  Optically Active Polymers with Cationic Units Connected through Neutral Spacers: Helical Conformation and Chirality Transfer to External Molecule. Macromolecules 53 (22) 9916–9928. 

Zavradashvili, N., Sarisozen, C., Titvinidze, G., Kantaria, Teng., Tugushi, D., Puiggali, J., Torchilin, V., Katsarava. R. (2019).  Library of Cationic Polymers Composed of Polyamines and Arginine as Gene Transfection Agents, ACS Omega, 2090-2101

   

Lebedev, D. S., Kryukova, E.V., Ivanov, I. A., Egorova, N. V., Timofeev, N. D., Spirova, E.N., Tufanova, E. Yu., Kudryavtsev, D. S., Kasheverov, I. E., Zouridakis, M., Katsarava, R., Zavradashvili, N., Iagorashvili, I., Tzartos, S. J., Tsetlin, V.I. (2019). Oligoarginine Peptides, a New Family of nAChR Inhibitors. Molec. Pharmacol. September 6. 

Kantaria, Ten., Kantaria, Tem., Titvinidze, G., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Zavradashvili, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2018). New 1,2,3-Triazole Containing Polyesters via Click Step-Growth Polymerization and Nanoparticles Made of Them.  Int. J. Polym. Sci.,V, Article ID 6798258.

 

Zavradashvili, N., Jokhadze, G., Gverdtsiteli, M., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). Biodegradable functional polymers composed of naturally occurring amino acids (Review). Res Rev Polym. 8(1), 105-128.

Kantaria, Ten., Kantaria, Tem., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Zavradashvili, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). Synthesis of new biodegradable clicking polyesters via tricomponent step-growth polymerization. J. Chem. Eng. Process Techn., 8:4 (Suppl).

Zavradashvili, N., Memenishvili, T., Kupatadze, N., Baldi, L., Shen, X., Tugushi, D., Wandrey, C., Katsarava, R. (2014). Cell compatible arginine containing cationic polymer: one-pot synthesis and preliminary biological assessment. Springer Book Series-Advances in experimental medicine and biology: Infectious  Diseases and Nanomedicine, 59-73.

Memanishvili, T., Zavradashvili, N., Kupatadze, N., Tugushi, D., Gverdtsiteli, M., To­r­ch­i­lin, V.P., Wandrey, C., Baldi, L., Manoli, S.S., Katsarava, R. (2014). Arginine-based  biodegradable ether-ester polymers of low cytotoxicity as potential gene carriers. Biomacromolecules, 15, 2839-2848.

Zavradashvili, N., Jokhadze, G., Gverdtsiteli, M., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Gomurashvili, Z., Tugushi, D., Katsarava, R. (2013). Amino Acid Based Epoxy-Poly(Ester Amide)s - a New Class of Functional Biodegradable Polymers: Synthesis and Chemical Transformations. J.Macromol.Sci., Part A, Pure & Appl. Chem. 50(5), 449-465