ნონა ჩხაიძე

ასოცირებული პროფესორი

ნონა ჩხაიძე

ასოცირებული პროფესორი

no.chkhaidze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1984 წელს დაამთავრა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი სპეციალობით სწავლული აგრონომი. 1992 წელს დაიცვა დისერტაცია მცენარეთა ფიზიოლოგიაში თემაზე: "ციტრუსოვანთა ყინვაგამძლეობის რეგულაცია ეთილენპროდუცენტ კამპოზანით" და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის (სპეციალობა მცენარეთა ფიზიოლოგია) ხარისხი. 1982-1993 წლებში მუშაობდა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის ბოტანიკის, მცენარეთა ფიზიოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის კათედრაზე ლაბორანტად და ასისტენტად, 1996-2008 წლებში იყო საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის მეაბრეშუმეობის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, თუთის დაავადებების შემსწავლელი ჯგუფის ხელმძღვანელი, განყოფილების გამგე, ამავე უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი. 2008-2013 წლებში იყო საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ბოტანიკისა და მცენარეთა ფიზიოლოგიის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი. 2013 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბოტანიკისა და მცენარეთა ფიზიოლოგიის სასწავლო და კვლევითი ლაბორატორიების ხელმძღვანელი. სხვადასხვა წლებში გაიარა სტაჟირებები ბენგურიონის და შტუდგარტის უნივერსიტეტებში. 2017 წელს საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს ფიტოკლინიკას.

განათლება

1992 - რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი
1984 - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

მცენარეთა ბიოლოგია - თეორიული კურსი (B)
მცენარეთა ბიოლოგია - ლაბორატრიული კურსი (B)

პუბლიკაციები

Kharabadze, N., Chkhaidze, N., Abramishvili, T., Göktürk, T., Lobjanidze, M., Burjanadze, M. (2022). First Report of Hierodula transcaucasica Predation on The Halyomorpha halys in Georgia. International Journal of Tropical Insect Science, 1-13

Burjanadze, M., Kharabadze, N., Сhkhidze, N. (2020). Testing local isolates of entomopathogenic microorganisms against Brown Marmorated Stink Bug Halyomorpha halys in Georgia. BIO Web of Conferences, Volume 18, IV All-Russian Plant Protection Congress with international participation “Phytosanitary Technologies in Ensuring Independence and Competitiveness of the Agricultural Sector of Russia

Burjanadze, M., Kharabadze, N, Chkhaidze, N. (2020). Natural enemies and its potential for the control of Brown marmorated stink bug - Halyomorpha halys. in Georgia BIO Web of Conferences

Kharabadze, N., Chkhaidze, N., Burjanadze, M., Lobjanidze, Mz. (2019). Brown Marmorated Stink Bug, Halyomorpha halys,a new hazard for biodiversity of Georgia. 1st International Scientific Advances and perspectives of Biodiversity Research and Conservation in Georgia. Tbilisi, Georgia

Goginashvili, N., Chkhaidze, N., Manvelidze, Z. (2014). Assessment of ecological condition of Galanthusworonowii Losin. And Senecioplatyphyllus M. B. in Western Georgia. Materials of the Third International Symposium of Biology of Rare and Endemic Plant Species. Antalia, Turkey. p. 62

Chkhaidze, N., Goginashvili, N. (2014). Some Morpho-anatomical description of seeds Galanthus woroniwii Losinsk. from West Georgia. Materials of III International Scientific Conference “Modern Phytomorphology MMXIV”, Lviv, v. 1. 59-66

Chkhaidze, N., Goginashvili, N., Manvelidze, Z., Zurabishvili, M. (2014). Some Morphological and Anatomical description of seeds Galanthus woroniwii Losinsk. from West Georgia. Modern Phytomorphology. v. 1. 59-66

ბერუაშვილი, მ., გოგინაშვილი, ნ., ჩხაიძე, ნ., კერესელიძე, მ. (2014). თეთრყვავილას პარაზიტების შესწავლის მასალები. პარაზიტოლოგიის აქტუალური პრობლემები საქართველოში. საქართველოს პარაზიტოლოგთა XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. გვ. 237-243

Chkhaidze, N., Goginashvili, N., Zurabishvili, M. (2013). Leaf Morphology and Anatomy of Galanthus woronowii from Guria and Adjara. Turkey

Chkhaidze, N., Goliadze, V., Manvelidze, Z., Zurabishvili, M., Beruashvili, M. (2013). Results of study of bulbs of Galanthus woronowii Lozinsk spread in forests of Adjara and Guria. 7-8