სერგო სეფიშვილი

ფინანსური ანალიტიკოსი

სერგო სეფიშვილი

ფინანსური ანალიტიკოსი

s.sepishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!