თამარ გეგეშიძე

აკადემიური პერსონალის განვითარების მენეჯერი

თამარ გეგეშიძე

აკადემიური პერსონალის განვითარების მენეჯერი

t.gegeshidze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!