თამარ ქვრივიშვილი

პროფესორი; ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობისა და ბუნების დაცვის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

თამარ ქვრივიშვილი

პროფესორი; ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობისა და ბუნების დაცვის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

t.kvrivishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1993 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის აგრონომიული ფაკულტეტი აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის სპეციალობით. 1999 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია აგრონიადაგმცოდნეობის სპეციალობით და მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1998-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ნიადაგმცოდნეობის კათედრის ლაბორანტად. 2006-2013 წლებში ეკავა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის, ხოლო 2020 წლამდე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა. 2020 წლიდან კი არის ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი. პარალელურად მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობისა და ბუნების დაცვის ლაბორატორიის უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად. მას აქვს ნიადაგების ლაბორატორიული კვლევის და სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში ტრენერის გამოცდილება. არის საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოების წევრი, 60-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის, რამდენიმე მონოგრაფიის, მათ შორის სახელმძღვანელოების, ავტორი და თანაავტორი, ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარების, საგრანტო პროექტებისა და ტრენინგების მონაწილე.

განათლება

1999 - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
1996 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ასპირანტურა, აგრონიადაგმცოდენობის სპეციალობა
1993 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, აგრონომიული ფაკულტეტი, აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის სპეციალობა

სასწავლო კურსები

ნიადაგმცოდნეობა (B)
მცენარეთა დაცვის ლაბორატორიული მეთოდები (M)
ნიადაგის ნაყოფიერების მართვა (M)
ნიადაგი და ნიადაგის მოვლა (C)

პუბლიკაციები

ურუშაძე, თენგიზ, ქვრივიშვილი, თამარ, ურუშაძე, თეო, წერეთელი, გიული, კახაძე, რუსუდან. (2020). ნიადაგის საველე კვლევა. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა. 161 გვ.

ურუშაძე, თენგიზ, კვესიტაძე, გიორგი, გაგელიძე, ნინო, ზაქარეიშვილი, ნინო, თხელიძე, ამირან, კახაძე, რუსუდან, სადუნიშვილი, თინათინ, ქუთათელაძე, ლალი, ქვრივიშვილი, თამარ, წერეთელი, გიული, ღამბაშიძე, გიორგი, ხომასურიძე, დიანა, ჯორბენაძე, ლეო. (2019). საქართველოს ნიადაგური ატლასი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია  

ურუშაძე, თენგიზ, კვესიტაძე, გიორგი, არაბული, ავთანდილ, ბარათაშვილი, ზურაბ, კახაძე, რუსუდან, ქვრივიშვილი, თამარ, წერეთელი, გიული, ღამბაშიძე,  ხომასურიძე, დიანა, ჯორბენაძე, ლეო და სხვ. (2019). სასოფლო-სამეურნეო ლექსიკონი, ორტომეული. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

Gagelidze, N., Amiranashvili, L., Sadunishvili, T., Kvesitadze, G., Urushadze, T., Kvrivishvili, T. (2018). Bacterial composition of different types of soils of Georgia. Annals of Agrarian Science, 16, 1, 17-21

Gagelidze, Nino A., Amiranashvili, Lia L., Sadunishvili, Tinatin A., Kvesitadze, Giorgi I., Urushadze, Tengiz F., Kvrivishvili, Tamar O. (2018). Bacterial composition of different types of soils of Georgia. Annals of Agrarian Science

Lortkipanidze, Rosa, Kvrivishvili, T.O., Tsereteli, Giuli, Kakhadze, Rusudan, Lipartia, Demetre, Kunchulia, Ilia. (2018). Peculiarities of red color soils introduced in the Red Book of the Soils of Georgia. J. Annals of Agrarian Science. Vol.16., No 1. pp. 55-59. Elsevier

Kvrivishvilia, T. O., Urushadze, T. F., Blum, Winfried E.H., Jorbenadze, L. T., Tsereteli, G. V., Merabishvili, M. N.,Gogidzea, K. A., Kakhadze, R. G., Kunchulia, I.O. (2018). The Red Book of the soils of Georgia. J. Annals of Agrarian Science. Vol.16. No 3. 2018. pp. 332-343

ურუშაძე, თენგიზ, ბლუმი, ვინფრიდ, ქვრივიშვილი, თამარ, ჯორბენაძე, ლეო, წერეთელი, გიული, კახაძე, რუსუდან, მერაბიშვილი, მარიამ, გოგიძე, ქეთევან, კუნჭულია, ილია. (2018). საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნი. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა. 117 გვ.

სვიტონიაკი, ., ჩარზინსკი, ., კუნჭულია, ილია, ურუშაძე, თენგიზ, ქვრივიშვილი, თამარ, წერეთელი, გიული, კახაძე რუსუდან. (2018). ნიადაგების ვერტიკალური თანმიმდევრობა თრიალეთის ქედისათვის, საქართველო (გეორგია). ნიადაგის თანმიმდევრობების ატლასი IV

ურუშაძე, ქვრივიშვილი, სანაძე, კუნჭულია. (2017). მსოფლიოს საცნობარო ბაზა ნიადაგების რესურსებისათვის 2014 (თარგმანი). თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა

Urusadze, Tengiz, Blum, Winfried, Kvrivishvili, Tamar. (2017). World References Base for Soil Resources (WRB) and the national soil classification by the example of the soils of Georgia. LAP LAMBERT Academic Publishing. Germany, 124 pp.

ურუშაძე, ნაკაიძე, თხელიძე, ქვრივიშვილი, ღამბაშიძე, წერეთელი, კახაძე და სხვ. (2017). ორგანული სოფლის მეურნეობა, თავი 4 ნიადაგი ორგანულ სოფლის მეურნეობაში. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 577 გვ.

ურუშაძე, თ., ქვრივიშვილი, თ., წერეთელი, გ. (2016). მთა-მდელოს ნიადაგის კლასიფიკაციის თანამედროვე ასპექტები. თსუ-ის კონფერენცია „რეგიონული განვითარების პერსპექტივები: სამცხე-ჯავახეთი“. გვ. 246-252

Urushadze, T.F., Winfried, E.H. Blum, Kvrivishvili, T.O. (2016). Classification of soils on sediments, sedimentary and andesitic rocks in Georgia by the WRB system. Annals of Agrarian Science

Urushadze, T., Kvrivishvili, T. (2015). Peculiarities of Classification of some Soils of Western Georgia Based on Macromorphological Analysis. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 9, no. 1, 2015, 151-154

Urushadze, T., Kvrivishvili, T. (2015). Peculiarities of Andosols of the Adjara-Trialeti Range. Annals of Agrarian Science, vol. 13, No. 2, 2015, 44-51

ურუშაძე, ქვრივიშვილი, სანაძე, თხელიძე. (2015). ნიადაგების გზამკვლევი. Swiss Cooperation Office South Caucasus, 2015, 46 გვ.

Urushadze, T., Kvrivishvili, T., Kakhadze, R. (2015). Field school in soil science: Results and prospects. Annals of Agrarian Science

Urushadze, T.F., Blum, Winfried E.H., Machavariani, J.Sh., Pirtskhalava, R.D., T.O. Kvrivishvili. (2015). Soils of Georgia and problems of their use. Annals of Agrarian Science

ტურაბელიძე, ნ., ურუშაძე, თ., ქაციბაია, ფ., ქვრივიშვილი, თ. (2015). მიწის კადასტრი. მწიგნობარი

Kvriviishvili, T., Tsereteli, G., Kakhadze, R. (2015). Experience Use Of World Soil Resources (Wrb) In Georgia On Example Of The High Mountain Soils; International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations" Proceedings ICAE-2015, Tbilisi-Batumi

Urushadze, Kvrivishvili, Sanadze. (2014). An Experience in Using the World Reference Base for Soil Resources for the Soils of Western Georgia. Eurasian Soil Science vol. 47, No 8, 2014 752-760

ურუშაძე, ., ქვრივიშვილი, თ. (2014). საქართველოს ნიადაგების სარკვევი. მწიგნობარი. თბილისი, 135 გვ.  

Urushadze, Blum, Kvrivishvili. (2014). International Scientific-Practical Conference; Annals of Agrarian Science, vol.12, 2, 2014, 84-89

ურუშაძე, თ., ქვრივიშვილი, თ. (2014). აღმოსავლეთ საქართველოს ნიადაგები და მათი გეოეკოლოგიური თავისებურებანი, გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები. 2014, 70-73