თამარ თურმანიძე

ასისტენტ-პროფესორი; მკვლევარი

თამარ თურმანიძე

ასისტენტ-პროფესორი; მკვლევარი

tamar.turmanidze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2008 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. 2010 წელს ამავე უნივერსიტეტში მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. 2017 წელს საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია თემაზე: "ზოგიერთი კენკროვანი კულტურების ბიოქიმიური შედგენილობის შედარებითი შეფასება და შენახვის ტექნოლოგია" და მიენიჭა აგრარული მეცნიერებების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 2012 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სასურსათო ტექნოლოგიის ლაბორატორიის მკვლევარი. 2013-2018 წლებში მუშაობდა ამავე უნივერსიტეტში განხორციელებულ სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში, როგორც ძირითადი შემსრულებელი და კოორდინატორი. 2016-2020 წლებში საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორის რანგში კითხულობდა ლექციებს, ხოლო 2020 წლიდან არის ასისტენტ-პროფესორი. 2021 წლიდან მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვა-გადამუშავების კვლევის სამსახურში სპეციალისტად. გამოქვეყნებული აქვს სტატიები რამდენიმე საერთაშორისო ჟურნალებში და არის მონოგრაფიისა და პატენტის თანაავტორი. 2022 წლიდან არის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს წევრი.

განათლება

2017 - აგრარული მეცნიერებების დოქტორის აკადემიური ხარისხი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2010 - მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2008 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

კვების წარმოების ორგანიზება (M)

პუბლიკაციები

Khatchapuridze, Z., Gugulashvili, G., Ghvachliani, V., Ploeger, A., Gulua, L., Turmanidze, T. (2021). In-vitro functional efficacy of extracts from Caucasian Rhododendron (Rhododendron Caucasicum) and Rkatsiteli wines as pancreatic lipase inhibitors, Ukrainian Food Journal, 10(1), pp. 37-50. DOI: 10.24263/2304974X-2021-10-1-4

Khatchapuridze, Z., Ploeger, A., Gulua, L., Turmanidze, T. (2021). Comparative study of lipase inhibitory activity of some Georgian wines obtained through Kakhetian and European wine-making techniques, Annals of Agrarian Science, 19(3), pp. 223-234

Gulua, Levan, Turmanidze, Tamar, Jgenti, Merab, Gurielidze, Manana. (2019). Chemical constituents, antioxidant, antimicrobial and anti-lipase activities of composites derived from green tea, lemon peels and red wine lees, Brazilian Journal of Food Technology

Gulua, L., Nikolaishvili, L., Jgenti, M., Turmanidze, T., Dzneladze, G. (2018). Polyphenol content, anti-lipase and antioxidant activity of teas made in Georgia. Annals of Agrarian Science

Turmanidze, Tamar, Gulua, Levan, Jgenti, Merab. (2018). Effect of methyl jasmonate, salicylic acid and ascorbic acid  on quality parameters of strawberry (Fragaria x ananassa  Duch) fruit during cold storage. Ukrainian food journal

Gulua, Levan, Nikolaishvili, Lika, Turmanidze, Tamar, Jgenti, Merab, Bezhuashvili, Marine, FitzGerald, Roger. (2018). Chemical constituents, antioxidant and anti-lipase  activity of some wines produced in Georgia. Ukrainian food journal

Turmanidze, Tamar, Gulua, Levan, Jgenti, Merab, Wicker, Louise. (2017). Potential antioxidant retention and quality maintenance in raspberries and strawberries treated with calcium chloride and stored under refrigeration. Brazilian Journal of Food Technology

Turmanidze, Tamar, Jgenti, Merab, Gulua, Levan, Shaiashvili, Vazha. (2017). Effect of ascorbic acid treatment on some quality parameters of frozen strawberry and raspberry fruits, Annals of Agrarian Science

Turmanidze, Tamar, Gulua, Levan, Jgenti, Merab, Wicker, Louise. (2016). Effect of Calcium Chloride Treatments on Quality Characteristics of Blackberry Fruit During Storage, International Journal of Food and Allied Sciences

Turmanidze, Tamar, Gulua, Levan, Jgenti, Merab, Wicker, Louise. (2016). Effect of Calcium Chloride Treatments on Quality Characteristics of Blackberry, Raspberry and Strawberry Fruits After Cold Storage. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

Turmanidze, Tamar, Zhgenti, Merab, Gurielidze, Manana, Gulua, Levan. (2016). Chemical constituents, antioxidant and antimicrobial activities of novel food additives derived from plant material. International Journal of Management and Applied Science

ჟღენტი, . ., გურიელიძე, . ა., თურმანიძე, . ვ., გულუა, ., ვიკერი, კ. (2016). სწრაფი გაყინვის ზეგავლენაკენკროვანი ხილის მოკლოფლორაზე. Georgian Engineering News ISSN1512-0287. №1 (vol77), 111-115

ჟღენტი, . ., გულუა, . ., თურმანიძე, . . (2016). ზოგიერთი კურკოვანი კულტურის ნაყოფების სუნთქვის ინტესივობა შენახვის პროცესში. Georgian Engineering News ISSN1512-0285. №1 (vol77), 115-119

ჟღენტი, . ., გარუჩავა, მ. ., გულუა, . ., თურმანიძე, . . (2016). ზოგიერთი ოქსიდანტური ფერმენტების ცვლილება კურკოვანი ხილის შენახვის პროცესში. Georgian Engineering News. ISSN1512-0287. №1 (vol77), 119-123

Zaletok, S., Gulua, L., Wicker, L., Shlyakhovenko, V., Gogol, S., Orlovsky, O., Karnaushenko, O., Verbinenko, A., Milinevska, V., Samoylenko, O., Todor, I., Turmanidze, T. (2015). Green tea, red wine and lemon extacts reduce experimental tumor growth and cancer drug toxicity, Experimental Oncology

ჟღენტი, ., გულუა, ., თურმანიძე, ., ბობოქაშვილი, ზ. (2015). ატმის, ქლიავის და ნექტარინისპერსპექტიული ჯიშების ბიოქიმიური მაჩვენებლები და შენახვისუნარიანობის შესწავლის შედეგები. სოფლის მეცნიერებათა აკადემიის   „მოამბე ‘’N34 გვ. 111-113

ჟღენტი, ., გულუა, ., თურმანიძე, . (2015). სწრაფი გაყინვის მეთოდის გავლენა პოლიფენოლების  შემცველობასა და ანტიოქსიდანტურ აქტივობაზე მარწყვის ნაყოფებში სოფლის მეურნეობის აკადემიის „მოამბე’’ N34 გვ. 114-116

ჟღენტი, ., კვალიაშვილი, ., გულუა, ., თურმანიძე, თ. (2015). საქართველოში გავრცელებულინექტარინის ზოგიერთი ჯიშის შენახვისუნარიანობა. სოფლის მეურნეობის აკადემიის ,,მოამბე“ №35 გვ. 27-29

ჟღენტი, ., კვალიაშვილი, ., გულუა, ., თურმანიძე, თ. (2015). ჟოლოს პერსპექტიული ჯიშების ქიმიურიშედგენილობა და ანტიოქსიდანტური აქტივობა. სოფლის მეურნეობის აკადემიის ,,მოამბე“ №35  გვ. 112-114

თურმანიძე, ., გულუა, ., ჟღენტი. . (2015). მაყვლის ნედლად შენახვის ტექნოლოგიის დამუშავება. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული, გვერდი 21

ჟღენტი, ., გულუა, ., თურმანიძე, თ. (2015). კურკოვანი კულტურების შენახვის რაციონალური ტექნოლოგიის შემუშავება. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული, გვერდი 42

გულუა, ., ჟღენტი, ., თურმანიძე, ., გურიელიძე, მ., ვიკერი, . (2015). ჩაის პექტინის ფიზიკურ-ქიმიურითვისებებისა და ბიოაქტივობის გამოკვლევა. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული,  გვერდი 30

ჟღენტი, ., თურმანიძე, ., გულუა, ლ. (2014). მარწყვის პერსპექტიული ჯიშების ნედლად შენახვისტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „კვების პროდუქტების წარმოებისაქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები. შრომების კრებული, ქუთაისი. გვ. 246-249

ჟღენტი, ., თურმანიძე, ., ბერუაშვილი, . (2013). ზოგიერთი კენკროვანი კულტურების ბიოქიმიურიშედგენილობის შესწავლა და სწრაფი გაყინვის ტექნოლოგია.  საერთაშორისო კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“ გვ. 29-31, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი

ჟღენტი, ., თურმანიძე, ., მელიქიშვილი, მ. (2013). ზოგიერთი კენკროვანი კულტურების ბიოქიმიური დამორფოლოგიური კვლევა. Georgian Engineering News #2  142-143 თბილისი

ჟღენტი, ., ბერუაშვილი, ., თურმანიძე, . (2013). ზოგიერთი კენკროვანი კულტურების სწრაფი გაყინვის ტექნოლოგია. Georgian Engineering News #2 140-141