თამარ ურუშაძე

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

თამარ ურუშაძე

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

tamar.urushadze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1979 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი ბიოქიმიის სპეციალობით. 1990 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ბიოქიმიის სპეციალობით თემაზე: "თერმოფილური მიკროსკოპული სოკო Sporotrichum pulverulentum-ის 1,4 -b-გლუკანაზა“ და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. ხოლო 2007 წლიდან არის აკადემიური დოქტორი. 1980-1990 წლებში მუშაობდა მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტიში მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე. 1990-2009 წლებში იკავებდა ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციას. 2009 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. გამოქვეყნებული აქვს 65 სამეცნიერო პუბლიკაცია. არის 1 პატენტის მფლობელი. მონაწილეობა მიიღო 19 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციასა და 8 საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო პროექტში. მისი კვლევის მიმართულებებია: ბიოტექნოლოგია, ენზიმოლოგია, მიკრობული ჰიდროლიზური ფერმენტების (ამილაზა, ცელულაზა, ქსილანაზა, პექტინაზა, პროტეაზა) გამოყოფა, დახასიათება; ექსტრემოფილური სოკოების კოლექციის შექმნა, ჰიდროლიზური ფერმენტების გაწმენდა და მათი მოლეკულური მახასიათებლების შესწავლა, ფერმენტების მდგრადობის განსაზღვრა სხვადასხვა კრიტიკული პირობების მიმართ, ბიორემედიაცია, ფერმენტული ბიოტექნოლოგიური სქემების შემუშავება, მცენარეული ნარჩენების მადუღარ შაქრებამდე ფერმენტული ჰიდროლიზის, მიკრობული ბიომასის მიღების მცირედანაკარგიანი, იაფი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ბიოტექნოლოგიების შემუშავება.

განათლება

1990 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
1979 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი

პუბლიკაციები

Kvesitadze, G., Urushadze, T., Kutateladze, L., Khvedelidze, R., Jobava, M., Burduli., Zakariashvili, N. (2020). Amylase Production by Microscopic Fungi Isolated from South Caucasus. Bulletin of the Georgian.  Academy of sciences. v.14 (2), 75-81.

Khokhashvili, I., Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Jobava, M., Alexidze, T., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Tsiklauri, N., Burduli, T. (2020). Production of Protein-Rich Biomass by the Consortium of Microscopic Fungi – Chaetomium cellulotycum A 43 and Sporotrichum pulverulentum A 32. V. 10 (1). pp.50-55 .

Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Khokhashvili, I., Jobava, M., Alexidze, T., Urushadze, T., Kvesitadze, E. (2018). Fungal elimination of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) from the soils. The EuroBiotech Journal, vol.2, no.1, pp. 39-46. 

Kutateladze, L., Urushadze, T., Dudauri, T., Metreveli, B., Zakariashvili, N., Xhoxhashvili, I., Jobava M. (2018). Fermentation of Pretreated Herbaceous Cellulosic Wastes to Ethanol by Anaerobic Cellulolytic and   Saccharolytic Thermophilic Clostridia. Biomed J Sci & Tech Res. (BJSTR). 10 (3). ISSN 2574-1241.

Sadunishvili, T., Kutateladze, L., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Zakariashvili, N., Jobava, M., Kvesitadze, G. (2017). Cellulolytic  and Xylanolytic Enzymes from Mycelial Fungi. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Bioengineering and Life Sciences. Volume 4, Issue 9, September 2017.

Kvesitadze, E., Urushadze, T., Sadunishvili, T., Kvesitadze, G. (2015). Industrial Engineering. In: EBTNA Text Book. Current Biotechnology and Applications. 105-140.

Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Khokhashvili, I., Urushadze, T., Tsiklauri, N., Aleksidze, T. (2014). Biomass of Sporotrichum pulverulentum S7 – a Food Additive Rich in Protein  and Biologically Active Compounds.  Annals of Agrarian Science .Vol.12, (3), pp. 55-58.

Kutateladze, L., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Zakariashvili, N., Khokhashvili, I., Jobava, M., Burduli, V. (2014.). Thermophilic Cellulase/xylanaze  Complex and its Application  in Production of Liquid Sugars. Annals of Agrarian Science. Vol.12, (3), p.49-54.

Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Jobava, M., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Kvesitadze, G. (2013). Selection of Microscopic Fungi –Proteases Producers. Proc. Georgian Acad. Sci. Vol. 7. N 3.p. 87-91.