თამაზ ბიჭიაშვილი

პროფესორი

თამაზ ბიჭიაშვილი

პროფესორი

t.bichiashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1978 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტი, სპეციალობით ნახევარგამტარები და დიელექტრიკები. 1978-1992 წლებში მუშაობდა კონსტანტინე ამირაჯიბის სახელობის მექანიზაციისა და ელექტრიფიკაციის ინსტიტუტში სხვადასხვა თანამდებობებზე. 1980-1983 წლებში იყო მოსკოვის ელექტრიფიკაციის ინსტიტუტისა და კონსტანტინე ამირაჯიბის სახელობის ელექტრიფიკაციის ინსტიტუტების ასპირანტი. 1987 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „მცენარეთა ფიზიოლოგიური მდგომარეობის ექსპრეს-დიაგნოსტიკის ბიოფიზიკური მეთოდების დამუშავება“ და მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1989-1991 წლებში იყო სანკტ პეტერბურგის აგროფიზიკის ინსტიტუტის დოქტორანტი. 1992-1994 წლებში ქ. მოსკოვში მუშაობდა ფინანსური კომპანია „სოკოლი“-ს გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე. 1995-1998 წლებში შპს „ფერი“-ს (საქმიანობა - საქართველოში ჰესების რეაბილიტაცია, ახალი ჰესების პროექტირება და მშენებლობა) დირექტორის მოადგილედ. 1998-2004 წლებში ეკავა ენერგოგენერაციული კომპანია „ენტო“-ს დირექტორის მოადგილის თანამდებობა. 2005-2007 წლებში მუშაობდა კომპანია „ევროსტოუნი“-ს მთავარ ინჟინრად. 2007-2010 წლებში იყო კომპანია „ინტრპლასტი“-ს ლაბორატორიის გამგე. 2010-2011 წლებში ეკავა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მრჩევლის აგროსაინფორმაციო ტექნოლოგიების საკითხებზე და მოწვეული პედაგოგის პოზიციები. 2012 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი და კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი. ფიტომონიტორინგისა და ექსპერიმენტების ავტომატიზაციის საკითხებზე გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, 15 გამოგონება დაცულია პატენტით. 2018 წლიდან არის საქართველოს განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის საუნივერსიტეტო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტი ფიზიკის, ელექტრული და კომპიუტერული ინჟინერიის, ბიოსამედიცინო ინჟინერიისა და ენერგეტიკის მიმართულებით.

განათლება

1987 - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, მოსკოვის ელექტრიფიკაციის ინსტიტუტი 
1983 - ასპირანტურა, მოსკოვისა და საქართველოს ელექტრიფიკაციის ინსტიტუტები
1978 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

თეორიული ფიზიკა II (B)
ლაბორატორიული ფიზიკა II (B)
ზოგადი ფიზიკა (B)
საინჟინრო გაზომვები და სენსორები I (M)
საინჟინრო გაზომვები და სენსორები II (M)
კვლევის მეთოდოლოგია (M)
საინჟინრო გაზომვების თანამედროვე მეთოდები (M)