თეა მათითაშვილი

ლექტორი

თეა მათითაშვილი

ლექტორი

t.matitaishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

Elizbarashvili, E., Ochkhikidze, N., Matitaishvili, T., Pichkhadze, A., Rizhinashvili, D. (2019). Synthesis of Macrocyclic Azo-Azomethines. Problems and Solutions. 10-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2019), Milano Marittima (Ravenna)- Italy. IL-5, p.41

ანთია, ., ფიჩხაძე, ა., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ. (2018). ოლსალაზინი სინთეზის ახალი მოდიფიცირებული მეთოდი. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 3, 62-66

ჭელიძე, ., ანთია, გ., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). არატოქსიკური აზომეთინების სინთეზის მეთოდების მოდიფიცირება. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 3, 54-61

ანთია, ., ფიჩხაძე, ა., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). აზოშეუღლების რეაქციის გამოყენება ალკინური კლიკ-რეაგენტის სინთეზში. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 4, 55-58

ჭელიძე, ნ., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). ახალი ტეტრაკისაზოსაღებრები მაკროციკლური აზომეთინების საფუძველზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 4, 50-54

Matitaishvili, T., Chelidze, N., Nozadze, T., Didebulidze, K., Elizbarashvili, E. (2018). Non toxic new macrocyclic azo methines. International Artvin Symposium. Artvin, Turkey

Chelidze, N.T., Ochkhikidze, N.T., Matitaishvili, T.R., Didebulidze, K.A., Elizbarashvili, E.N. (2017). New Nontoxic Macrocyclic Azomethines. Georgian Engineering News. No.3 (vol. 83). ISSN 1512-0287. Tbilisi, Georgia

ოჩხიკიძე, ნ., მათითაიშვილი, თ., დიდებულიძე, კ., ელიზბარაშვილი, ე. (2016). ახალი არატოქსიკური ფრაგმენტების შემცველი აზომეთინები.  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება. გვ-70-71. თბილისი

Ochkhikidze, N., Chikovani, A., Matitaishvili, T., Elizbarashvili, E. (2015). Quantum-chemical aspects of oxidative coupling of phenols. Proceedings of Academy of Science. 45-49

Ochkikidze, N., Matitaishvili, T., Talakvadze, L., Elizbarashvili, E. (2014). Novel macrocyclic polyazomethines. 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014). Tbilisi, Georgia. 253-254

Matitaishvili, T., Elizbarashvili, E. (2013). Fluorescent Macrocycles. 3rd International Symposium Caucasian on Polymers & Advanced Materials. Tbilisi, Georgia

Elizbarashvili, E., Lagvilava, I., Matitaishvili, T., Datukishvili, L. (2012). Novel macrocyclic fluorescents dyes. 7-th Eurasian meeting on heterocyclic chemistry. Bogazici University, Istanbul, Turkey. p. 19

Elizbarashvili, E., Lagvilava, I., Matitaishvili, T., Lomadze, I. (2012). Novel Macrocyclic Fluorescent Probes. 3-rd Scientific Conference on organic and pharmaceutics chemistry. Yerevan, Armenia, 3-6 October. P. 28