თეკო ძიძიგური

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

თეკო ძიძიგური

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

t.dzidzigri@agruni.edu.ge Copy Email Copied!