თემურ ქანთარია

ასისტენტ-პროფესორი; ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

თემურ ქანთარია

ასისტენტ-პროფესორი; ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

te.kantaria@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2011 წელს დაამთავრა აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (სოხუმი, საქართველო) ბიოლოგიური ფაკულტეტი და მიიღო ბიოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი. 2015 წელს მიენიჭა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მიმართულებით. 2018 წელს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისა და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ მიენიჭა ქიმიის აკადემიური დოქტორის ხარისხი. იგი აქტიურადაა ჩართული სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში. 2017-2020 წლებში იყო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის კოორდინატორი და ISTC-ს პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (მკვლევარი). დისერტაციის დაცვის შემდეგ ორჯერ (2019 და 2021 წლებში) მოიპოვა DAAD-ის ერთობლივი სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის და ერთი წლით იმყოფებოდა გერმანიაში, მიუნსტერის უნივერსიტეტში, სადაც მუშაობდა პროფესორ ჰაიდუშკას კვლევით ლაბორატორიაში ინდივიდუალურ კვლევით პროექტებზე. პროექტები ეხებოდა წამლის მიმწოდებელი ნანონაწილაკების შემუშავებას ბიოდეგრადირებადი ფსევდოპროტეინების საფუძველზე. მისი ავტორობითა და თანაავტორობით გამოქვეყნებულია 15 სამეცნიერო სტატია (უმეტესობა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში) და 48 საკონფერენციო თეზისი. 2020 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომელი. იგი ხელმძღვანელობს სტუდენტების სამეცნიერო ნაშრომების მომზადებისა და დაცვის პროცესს. 2023 წლის სექტემბრიდან არის ამავე უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.

განათლება

2015-2018 - ქიმიის აკადემიური დოქტორის ხარისხი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისა და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში
2013-2015 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მაგისტრი
2007-2011 - აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სოხუმი, საქართველო), ბიოლოგიური ფაკულტეტი, ბიოლოგიის ბაკალავრი

პუბლიკაციები

Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Mtiulishvili, T., Dzmanashvili, Batsatsashvili, T., Zurabiani, K., Tughushi, D., Kantaria,Tem., Nadaraia, L., Rusishvili L., Piot, O., Terryn, C., Tchelidze, P., Katsarava, R., Kulikova, N. (2023). Leucine-based Pseudo-Proteins (LPPs) as Promising Biomaterials:  A Study of Cell-Supporting Properties.

Kantaria, T., Baduashvili, L., Tugushi, D., Katsarava, R. (2021). Metronidazole-Loaded Pseudo-Protein Microspheres for Intravaginal Drug Delivery: Evaluation of Drug Encapsulation Efficiency and Drug Release. Bull. Georgian Nat. Acad. Sci., 15 (1), 76-82.

Zavradashvili, N., Otinashvili, G., Kantaria, T., Kupatadze, N., Tugushi, D., Saghyan, A., Mkrtchyan, A., Poghosyan, S., Katsarava, R. (2021). New Cationic Polymers Composed of Non-Proteinogenic α-Amino Acids. In: Advanced Materials, Polymers, and Composites:  New Research on Properties, Techniques, and Applications. Chapter 19. O.Mukbaniani, T.Tatrishvili, M.J.M. Abadie, Eds. Apple Academic Press (AAP)

Zavradashvili, N., Otinashvili, G., Tugushi, D., Kantaria, Ten., Kantaria, Tem, Kupatadze, N., Chkhaidze, E., Nepharidze,  N., Saghyan, A., Mkrtchyan, A., Poghosyan, S., Katsarava, R. (2021). Synthesis of Pseudoproteins Based on Nonproteinogenic α-Amino Acids. Bull. Georgian Nat. Acad. Sci., 15(3), 41-47.

Zhang, W., Kantaria, T., Zhang, Y., Kantaria, T., Kobauri, S., Tugushi, D., Brücher, V., Katsarava, R., Eter, N., Heiduschka, P. (2020). Biodegradable nanoparticles based on pseudo-proteins show promise as carriers for ophthalmic drug delivery. J. Ocular Pharmacol. Therap. 36(6), 1-12 DOI: 10.1089/jop.2019.0148 

Tsiklauri, G., Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Katsarava, R., Titvinidze, G. (2020). Synthesis of novel main-chain azo-benzene poly(ester amide)s via interfacial polycondensation. Int. J. Appl. Chem., 7(2), 63-69.

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Zhangb, W., Eter, N., Heiduschka, P., Kezeli, A., Chichua, G., Tugushi, D., Katsarava, R. (2020). Pseudoprotein-based nanoparticles show promise as carriers for ophthalmic drug delivery. Ann. Agrarian Sci.  18 43–53

Kobauri, S., Kantaria, Tem., Kupatadze, N., Kutsiava, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2019). Pseudo-proteins: A new family of biodegradable polymers for sophisticated biomedical applications, Nano Technology & Nano Science Journal, 1(1): 37-42 Journal Impact Factor: 1.48

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2019). A new generation of biocompatible nanoparticles made of resorbable poly (ester amide)s, Ann. Agrarian Sci., 17 49-58.

Kantaria, Ten., Kantaria, Tem., Titvinidze, G., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Zavradashvili, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2018). New 1,2,3-Triazole Containing Polyesters via Click Step-Growth Polymerization and Nanoparticles Made of Them.  Int. J. Polym. Sci.,V, Article ID 6798258.

 

Kobauri, S., Otinashvili, G., Kantaria, T., Tugushi, D., Kharadze, N., Kutsiava, J., Puiggali,  Katsarava, R. (2018). New amino acid based biodegradable poly (ester amide)s via bis-azlactone chemistry. J.Macromol.Sci., Part A, Pure & Appl. Chem. 677-690. Journal Impact Factor 1.871

 

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). In vitro biocompatibility and cell permeability study of biodegradable nanoparticles made of amino acid based poly (ester amide). J. Chem. Eng. Process Technol., 8:4 (Suppl).

Kantaria, Ten., Kantaria, Tem., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Zavradashvili, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). Synthesis of new biodegradable clicking polyesters via tricomponent step-growth polymerization. J. Chem. Eng. Process Techn., 8:4 (Suppl).

Kantaria, Tem., Kantaria, Teng., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2016). Biodegradable nanoparticles made of amino acid based ester polymers: preparation, characterization, and in vitro biocompatibility study. Appl. Sci. 6, 444; doi:10.3390/app6120444