თენგიზ ნოზაძე

ლექტორი; მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი; გენეტიკური რესურსების ბანკის კურატორი

თენგიზ ნოზაძე

ლექტორი; მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი; გენეტიკური რესურსების ბანკის კურატორი

t.nozadze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2017 წელს დაამთავრა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა. 2019 წელს ამავე უნივერსიტეტში ქიმიის მაგისტრის ხარისხის დაცვის შემდეგ სწავლა განაგრძო საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამაზე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. 2018-2022 წლებში მუშაობდა თბილისის თავისუფალ სკოლაში ბიოლოგიის მასწავლებლის პოზიციაზე. 2019 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ჯერ მოწვეული ლექტორის პოზიციაზე, ხოლო შემდეგ 2021 წლიდან შეუერთდა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტს, როგორც მკლევარი. ამჟამად კურირებს ამავე ინსტიტუტის გენეტიკური რესურსების ბანკს, არის ამავე ინსტიტუტის მკვლევარი და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორი.

განათლება

2017-2019 წლები - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, სამაგისტრო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ქიმიის მაგისტრი
2013-2017 წლები - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტი, ბიოლოგიის ბაკალავრი

სასწავლო კურსები

ბიოქიმიის ლაბორატორიული კურსი (B)
მცენარეთა გენეტიკა (B)
ზოგადი ბიოლოგია (B)

პუბლიკაციები

Pipia, I., Nozadze, T. (2021). Aroma compounds of grape and wine. Annals of Agrarian Science, Vol. 19, No 4, pg. 392-398

Matitaishvili, T., Chelidze, N., Nozadze, T., Didebulidze, K., Elizbarashvili, E. (2018). Non toxic new macrocyclic azo methines. International Artvin Symposium. Artvin, Turkey