ვიოლეტა ბერიკაშვილი

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

ვიოლეტა ბერიკაშვილი

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

v.berikashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1973 წლიდან მუშაობდა საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ეთერზეთების ლაბორატორიაში უფროს ლაბორანტად. 1975-1979 წლებში მოსკოვის  ბახის ბიოქიმიის ინსტიტუტის ტექნიკური ბიოქიმიის ლაბორატორიაში ეკავა ასპირანტის პოზიცია. 1980 წლიდან მუშაობდა სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მიკრობული წარმოშობის ფერმენტების, შემდეგ მცენარეული სუბსტრატების ბიოკონვერსიის ლაბორატორიაში,  უფროსი მკვლევარი-მეცნიერის პოზიციაზე. 2004-2007 წლებში იკავებდა შპს „ქართული პროდუქტი“ და შპს "საქართველოს ნატურალურ პროდუქტთა კომპანია" სპირტის ქარხნებში მთავარი ტექნოლოგის თანამდებობას. 2011 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეული სუბსტრატების ბიოკონვერსიის ლაბორატორიაში, შემდგომ მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტში და ამჟამად მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე. იგი არის ავტორი და თანაავტორი 8 მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციის. მისი ციტირების ინდექსი  Google Scholar-ის მიხედვით არის 40, ხოლო h-ინდექსი 3. მონაწილეობდა სხვადასხვა სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ პროგრამებსა და კონფერნციებში. აქტიურად იყო ჩართული ეროვნული და საერთაშორისო პროექტების მართვისა და განხორციელების პროცესში.

განათლება

1980 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი, ბახის ბიოქიმიის ინსტიტუტი, სპეციალობა - ბიოქიმია
1973 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, სპეციალობა - პურის ცხობის, მაკარონისა და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია

პუბლიკაციები

Berikashvili, V., Khardziani, T., Kobakhidze, A., Kulp, M., Kuhtinskaja, M., Lukk, T., Gargano, ML., Venturella, G., Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V., Asatiani, M. (2023). Antifungal Activity of Medicinal Mushrooms and Optimization of Submerged Culture Conditions for Schizophyllum commune (Agaricomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 25: 1 – 21.

Lapachi, R., Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili – Maisuradze, M., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Berikashvili, V. (2022). Impact of Spore Forming New probiotic of Bacillus Subtilis and Bacillus Amyloliquefaciens on broiler Productivity. International journal of New Technology and Research. (IJNTR). ISSN: 2454-4116. Volome 8. Issue 7. Pages 27-33

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisutadze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Samkurashvili, K., Berikashvili, V. (2021). New probiotic produced from spore forming Bacillus cultivated on local agro-industrial wastes substitutinc antibiotic in broiler nutrition. Annals of Ararian Science. Volume 19. Pg. 227-237. 4

Berikashvili, V., Sokhadze, K., Kachlishvili, E., Elisashvili, V., Chikindas, ML. (2018). Bacillus amyloliquefaciens Spore Production Under Solid-State Fermentation of Lignocellulosic Residues. Probiotics Antimicro Prot. 10: 755–761

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Metreveli, E., Khardziani, T., Berikashvili, V., Asatiani, M. (2016). Wood-rotting fungi lignocellulolytic enzyme overproduction for application in lignocellulose biorefinery and bioremediation. New Biotechnol. 33: 189–190

Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Berikashvili, V., Metreveli, E., Elisashvili, V. (2014). White-rot basidiomycetes lignocellulolytic enzymes activity in the fermentation of plant raw materials. Annals of Agrarian Science. 12: 59-65