ვლადიმერ ელისაშვილი

პროფესორი; მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი

ვლადიმერ ელისაშვილი

პროფესორი; მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი

v.elisashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1970 წელს დაამთავრა ლენინგრადის (სანკტ პეტერბურგის) სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიკრობიოლოგიის სპეციალობით. 1974 წელს მიიღო ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, ხოლო 1993 წელს მიენიჭა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი ბიოქიმიის სპეციალობით. 1973-1983 წლებში მუშაობდა ლენინგრადის (სანკტ პეტერბურგის) სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგიის კათედრაზე უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად და ასისტენტად. მან გამოიკვლია ინდუსტრიულად მნიშვნელოვანი ფერმენტების ლევანსაქარაზისა და ლევანაზის სინთეზის მექანიზმები და შეიმუშავა ამ ფერმენტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები. მსოფლიოში პირველად განახორციელა პოლისაქარიდის ლევანის სინთეზი in vitro უმაღლესი გამოსავლიანობით. ამ მიღწევების გათვალისწინებით, 1976-1977 წლებში იგი მივლინებული იყო სტაჟირებაზე პარიზის უნივერსიტეტის მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტში. 1983 წლიდან მუშაობდა სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლისა და ლაბორატორიის ხელმძღვანელის თანამდებობებზე. 2012-2018 წლებში იყო საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცხოველეობის და საკვებწარმოების ინსტიტუტის დირექტორი. 2018 წლიდან იკავებს ამავე უნივერსიტეტის მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობას. ამ პერიოდის განმავლობაში მან განახორციელა ფართო და უნიკალური ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევები, შექმნა და განავითარა კვლევის ახალი მიმართულებები, კერძოდ, ბაზიდიომიცეტების ფიზიოლოგია და ბიოქიმია მცენარეული ნედლეულის ბიოკონვერსიისას და სამედიცინო სოკოები, როგორც ახალი ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების წყარო. არის ავტორი და თანაავტორი 208 სამეცნიერო ნაშრომის, სტატიების ციტირების ინდექსია 3300 და ჰირშის ინდექსია - 28 (Google Scholar-ში - 4100 და 32, შესაბამისად). 2012 წლიდან იგი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორია.

განათლება

1993 - ბიოლოგიური მეცნიერებათა დოქტორი ბიოქიმიის სპეციალობით
1974 - ბიოლოგიური მეცნიერებათა კანდიდატი მიკრობიოლოგიის სპეციალობით;
1970 - ლენინგრადის (სანკტ პეტერბურგის) სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიკრობიოლოგიის სპეციალობა

პუბლიკაციები

Berikashvili, V., Khardziani, T., Kobakhidze, A., Kulp, M., Kuhtinskaja, M., Lukk, T., Gargano, ML., Venturella, G., Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V., Asatiani, M. (2023). Antifungal Activity of Medicinal Mushrooms and Optimization of Submerged Culture Conditions for Schizophyllum commune (Agaricomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 25: 1 – 21.

Elisashvili, Vladimir, Asatiani, Mikheil D., Khardziani, Tamar, Rai, Mahendra. (2022). Natural Antimicrobials from Basidiomycota Mushrooms. Book: Natural Antimicrobials from Basidiomycota Mushrooms, Chapter: 13, Pages 323-353.Springer Nature, Switzerland

Khardziani, Tamar, Metreveli, Eka, Jokharidze, Tina, Elisashvili, Vladimir. (2022). Regulation of Schizophyllum commune BCC632 cellulase and xylanase activities. Journal of Biological Studies. 3: 81-82

Metreveli, Eka, Khardziani, Tamar, Jokharidze, Tina, Elisashvili, Vladimir. (2022). Production and properties of Irpex lacteus cellulase and xylanase. Journal of Biological Studies. 5: 78-78

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisutadze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Samkurashvili, K., Berikashvili, V. (2021). New probiotic produced from spore forming Bacillus cultivated on local agro-industrial wastes substitutinc antibiotic in broiler nutrition. Annals of Ararian Science. Volume 19. Pg. 227-237. 4

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisuradze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Gvaladze, E. (2021). IMPACT OF NEW PROBIOTIC ON BROILER PRODUCTIVITY PRODUCED FROM SPORE FORMING BACILLUS SUBTILIS CULTIVATED ON LOCAL AGRO-INDUSTRIAL WASTE.ISBN 978-9941-9631. 1-2. Pages 238-256

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisutadze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Samkurashvili, K. (2021). IMPACT OF NEW PROBIOTIC ON BPOILER PRODUCTIVITY PRODUCED FROM SPORE FORMING BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CULTIVATED ON LOCAL AGRO-INDUSTRIAL WASTE. ISBN 978-9941-9631. 1-2. Pages 320-337

Lapachi, R., Korsantia, A., Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili – Maisuradze, M., Elisashvili, V., Chagelishvili, G., Lashqarashvili, T., Gvaladze, E. (2021). Impact of Bacillus subtilis Probiotic Cultivated on Local Agro-Industrial Waste on Broiler Productivite. The book of scientific works of joint International Conference on Beneficial Microbes (ICOBM-2021). Don State Technical University Rostov on Don. Russia. Pages 32-38

Popov, IV., Algburi, A., Prazdnova, EV., Mazanko, MS., Elisashvili, V., Bren, AB., Chistyakov, VA., Tkacheva, EV., Trukhachev, VI., Donnik, IM., Ivanov, YA., Rudoy, D., Ermakov, AM., Weeks, RM., Chikindas, ML. (2021). A review of the effects and production of spore-forming probiotics for poultry. J. Animals. 11: 1941

Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2021). Enhancement of laccase production by Cerrena unicolor through fungal interspecies interaction and optimum conditions determination. Archives of Microbiology. 203: 3905-3917

Metreveli, E., Khardziani, T., Elisashvili, V. (2021). The Carbon Source Controls the Secretion and Yield of Polysaccharide-Hydrolyzing Enzymes of Basidiomycetes. J. Biomolecules. 11: 1341

Gogebashvili, D., Metreveli, E., Khardziani, T., Jokharidze, T., Elisashvili, V. (2021). Polysaccharide-hydrolyzing secretome of Schizophyllum commune during growth on different carbon sources. J. Annals of Agrarian Science. 19: 1512-1887

Metreveli, E., Khardziani, T., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2021). Improvement of Antibacterial Activity of Red Belt Conk Medicinal Mushroom, Fomitopsis pinicola BCC58 (Agaricomycetes), in Fermentation of Lignocellulosic Materials. International Journal of Medicinal Mushrooms. 23: 27 – 37

Huang, CW., Hung, YC., Chen, LY., Asatiani, M., Elisashvili, V., Klarsfeld, G., Melamed, D., Fares, B., Wasser, SP., Mau, JL. (2021). Chemical Composition and Antioxidant Properties of Different Combinations of Submerged Cultured Mycelia of Medicinal Mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 23: 1 – 24

Popov, IV., Algburi, A., Prazdnova, EV., Mazanko, MS., Elisashvili, V., Bren, AB., Chistyakov, VA. (2021). A Review of the Effects and Production of Spore-Forming Probiotics for Poultry. Animals. 11: 1941

Huang, CW., Hung, YC., Chen, LY., Asatiani, M., Elisashvili, V., Klarsfeld, G., Melamed, D., Fares, B., Wasser, SP., Maua, JL. (2021). Chemical Composition and Antioxidant Properties of Different Combinations of Submerged Cultured Mycelia of Medicinal Mushrooms. Int. J. Med. Mushr. 23: 1–24

Elisashvili, V., Asatiani, M., Kachlishvili, E. (2020). Revealing the features of the oxidative enzyme production by white-rot basidiomycetes during fermentation of plant raw materials. Book: Microbial Enzymes and Biotechniques, Springer Nature, Singapore Pte Ltd. Chapter: 7, Pages 107-130

Khardziani, T., Metreveli, E., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2020). Screening of Georgian Medicinal Mushrooms for Their Antibacterial Activity and Optimization of Cultivation Conditions for the Split Gill Medicinal Mushroom, Schizophyllum commune BCC64 (Agaricomycetes). Int. J. Med. Mushr. 22: 659-669

Kachlishvili, E., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Elisashvili, V. (2020). Elucidation of the higher basidiomycetes enzyme activity dependence on the mushroom inoculum form, pre-cultivation medium, age, and size. Int. J. Med. Mushr. 22: 1099 – 1108

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2020). Cerrena unicolor BCC306 - new potent producer of lignin-modifying enzymes. Ann. Agr. Sci. 18: 10-17

Kobakhidze, A., Asatiani, MD., Khardziani, T., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2020). Evaluation of Cerrena unicolor BCC 300 and their Enzymes for Decolorization of Synthetic Dyes. Ann. Agric. Sci. 18: 147-154

Elisashvili, V., Asatiani, M., Kachlishvili, E. (2020). Revealing of the features of the oxidative enzyme production by white-rot basidiomycetes during fermentation of plant raw materials. In: Shukla P. (ed) Microbial Enzymes and Biotechniques. Springer, Singapore. Chapter 7. pp. 107-130

Khardziani, T., Metreveli, E., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2020). Antimicrobial activity of Medical mushrooms Isolated from Natural Areas of Georgia and Optimisation of Submerget Culture Conditions for the Split Gill Medical Mushroom by Shyzophillum commune Fries BCC64 (Agaricomycetes). International Journal of Medical Mushrooms

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Gogebashvili, D. (2019). Lignocellulosic Waste Biorefinery for Unlocking the Biotechnological Potential of Basidiomycota. International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology. 2278: 030-034

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Chikindas, ML. (2019). Recent advances in the physiology of spore formation for Bacillus probiotic production. Probiotics Antimicro Prot. 11: 731–747

Jokharidze, T., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2019). Biodegradation of crude oil and lignin-modifying enzyme activity of white-rot basidiomycetes. Ecol. Eng. Environ. Prot. 26-36

Kachlishvili, E., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Elisashvili, V. (2019). Comparison of Mono- and Dikaryotic Medicinal Mushrooms Lignocellulolytic Enzyme Activity. Int. J. Med. Mushr.  21: 1115 – 1122

Kobakhidze, A., Asatiani, M., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2019). Laccases and their application in bioremediation of organic pollutants (Review). Ann. Agr. Sci. 17: 383-396

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A. Elisashvili, V. (2018). Evaluation of Lignin-Modifying Enzyme Activity of Trametes spp. Isolated from Georgian Forests with an Emphasis on T. multicolor (Nees) Pilát Biosynthetic Potential. Int. J. Med. Mushr. 20: 971–987

Berikashvili, V., Sokhadze, K., Kachlishvili, E., Elisashvili, V., Chikindas, ML. (2018). Bacillus amyloliquefaciens Spore Production Under Solid-State Fermentation of Lignocellulosic Residues. Probiotics Antimicro Prot. 10: 755–761

Asatiani, M., Sharvit, L., Barseghyan, GS., Chan, JSL., Elisashvili, V., Wasser, SP. (2018). Cytotoxic Activity of Medicinal Mushroom Extracts on Human Cancer Cells. SF J. Biotechnol. Biomed. Eng. 1: 1006

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD. (2018). Efficient production of lignin-modifying enzymes and phenolics removal in submerged fermentation of olive mill by-products by white-rot basidiomycetes. Int. Biodeterior. Biodegrad. 134: 39–47

Metreveli, E., Kachlishvili, E., Singer, SW., Elisashvili, V. (2017). Alteration of white-rot basidiomycetes cellulase and xylanase activities in the submerged co-cultivation and optimization of enzyme production by Irpex lacteus and Schizophyllum commune. Bioresou. Technol. 241: 652-660

Khardziani, T., Kachlishvili, E., Sokhadze, K., Elisashvili, V., Weeks, R., Chikindas, ML., Chistyakov, V. (2017). Elucidation of Bacillus subtilis KATMIRA 1933 potential for spore production in submerged fermentation of plant raw materials. Probiotics Antimicro. Prot. 9: 435-443

Kobakhidze, A., Elisashvili, V., Corvini, PFX., Čvančarová, M. (2017). Biotransformation of Ritalinic acid by laccase in the presence of mediator TEMPO. New Biotechnol. 43: 44-52

Khardziani, T., Sokhadze, K., Kachlishvili, E., Chistyakov, V., Elisashvili, V. (2017). Optimization of enhanced probiotic spores production in submerged cultivation of Bacillus amyloliquefaciens B-1895. J. Microbiol Biotechnol Food Sci. 7: 132-136

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD., Darlington, R., Kucharzyk, KH. (2017). Physiological peculiarities of lignin-modifying enzyme production by the white-rot basidiomycete Coriolopsis gallica strain BCC 142. Microorganisms. 5: 73

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2016). Trinitrotoluene and mandarin peels selectively affect lignin-modifying enzyme production in white-rot basidiomycetes. SpringerPlus. 5: 252

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Metreveli, E., Khardziani, T., Berikashvili, V., Asatiani, M. (2016). Wood-rotting fungi lignocellulolytic enzyme overproduction for application in lignocellulose biorefinery and bioremediation. New Biotechnol. 33: 189–190

Kobakhidze, A., Asatiani, M., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2016). Induction and catabolite repression of cellulase and xylanases synthesis in the selected white-rot Basidiomycetes. Ann. Agr. Sci. 14: 169-176

Elisashvili, V., Khutsishvili-Maisuradze, M., Chagelishvili, A. (2015). Poultry-beneficial solid-state Bacillus amyloliquefaciens B-1895 fermented soybean formulation. Bioscience of Microbiota, Food and Health Vol. 34 (1), 25-28

Metreveli, E., Kachlishvili, E., Denchev, D., Elisashvili, V. (2015). Improved cellulase and xylanase production by co-cultivation of white-rot basidiomycetes. Ecol. Eng. Environ. Prot. 5-11

Chistyakov, V., Melnikov, V., Chikindas, ML., Khutsishvili, M., Chagelishvili, A., Bren, A., Kostina, N., Cavera, V., Elisashvili, V. (2015). Poultry-beneficial solid-state Bacillus amyloliquefaciens B-1895 fermented soy bean formulation. Bioscience of Microbiota, Food and Health. 34: 25–28

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, M. (2015). Shiitake medicinal mushroom, Lentinus edodes (higher basidiomycetes) productivity and lignocellulolytic enzyme profiles during wheat straw and tree leaf bioconversion.  International Journal of Medicinal Mushrooms. 17: 77–86

Davitashvili, E., Kapanadze, E., Kachlishvili, E., Mikiashvili, N., Elisashvili, V. (2015). Isolation and characterization of lectins formed by Cerrena unicolor (higher basidiomycetes) in solid-state fermentation of Sorghum and wheat straw. Int. J. Med. Mushr. 17: 427–434

Irbe, I., Elisashvili, V., Asatiani, MD., Janberga, A., Andersone, I., Andersons, B., Biziks, V., Grinins, J. (2014). Lignocellulolytic activity of Coniophora puteana and Trametes versicolor in fermentation of wheat bran and decay of hydrothermally modified hardwoods. International Biodeterioration and Biodegradation. 86: 71-78

Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V. (2014). Modulation of Cerrena unicolor laccase and manganese peroxidase production. SpringerPlus. 3:463, 1-7

Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Berikashvili, V., Metreveli, E., Elisashvili, V. (2014). White-rot basidiomycetes lignocellulolytic enzymes activity in the fermentation of plant raw materials. Annals of Agrarian Science. 12: 59-65