ზაზა მეტრეველი

პროფესორი; საინჟინრო ტექნოლოგიის სკოლის დეკანი; კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის დირექტორი

ზაზა მეტრეველი

პროფესორი; საინჟინრო ტექნოლოგიის სკოლის დეკანი; კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის დირექტორი

z.metreveli@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1987 წელს დაიცვა დისერტაცია დუბნის ბირთვული კვლევების გაერთიანებულ ინსტიტუტში (JINR) ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერების სპეციალობით, სადაც ასევე 1992-1994 წლებში მუშაობდა მეცნიერ-თანამშრომლად. 1994 წელს იყო Nijmegen Catholic University-ს (Netherlands) მეცნიერ-თანამშრომელი. 1995-1998 წლებში მუშაობდა CERN-ის (European Organization for Nuclear Research, Switzerland) მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე. 1999-2013 წლებში იყო Northwestern University-ის (აშშ, ჩიკაგო) Research Scientist და Teaching Professor. ამ პერიოდში ასევე მუშაობდა ვიზიტორ მეცნიერად FermiLab (Fermi National Laboratory, 1999-2001 წლებში, აშშ) და Cornell University (2001-2007, აშშ) -ში. 2013 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი და კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის დირექტორი. 2015 წლიდან კი ამავე უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი. მეცნიერული მოღვაწეობის პერიოდში იყო/არის საერთაშორისო სამეცნიერო კოლაბორაციების წევრი (EHS/NA22, DELPHI, ATLAS, E835, CLEO, PANDA, JEDI). იგი არის 350-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის ავტორი/თანაავტორი. მისი სამეცნიერო პროდუქტიულობის h-ინდექსია 72. 2003 წელს საერთაშორისო აღიარებისთვის აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიანიჭა Outsteanding Researcher and Professor წოდება, რის საფუძველზეც 2008 წელს გახდა აშშ-ს მოქალაქე. ამჟამად საქართველოს და აშშ მოქალაქეა. იგი ასევე კითხულობს ლექციებს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში.

განათლება

1987 - დუბნის ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი
1981 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

ფიზიკა I თეორიული კურსი (B)
ფიზიკა II თეორიული კურსი (B)
ზოგადი ფიზიკა (B)
სადისერტაციო კვლევის მომზადება (D)

პუბლიკაციები

Metreveli, Z., Javakhishvili, O. (2022). A Modular Calorimeter, Based on LYSO Scintillator Crystals with SiPM Readout. Submitted to JINST (Journal of Instrumentation).

Metreveli, Z., Javakhishvili, O. (2021). First Detection of Collective Oscillations of a Stored Deuteron Beam with an Amplitude Close to the Quantum Limit. Phys. Rev. Accel. Beams 24 12, 124601.

Javakhishvili, O., Gagoshidze, M., Metreveli, Z. (2020). Development of a multi-channel power supply for silicon photomultipliers reading out inorganic scintillators. NIMA 977, 16 43 37.

Metreveli, Z. (2020). Filterability of surface water from Tbilisi Sea: Preliminary assessment of ultrafiltration as a process alternative. SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, VOL. 55, NO. 10, 1891–1896.

Kobaladze, A., Lomidze, A., Maludze, S., Sakevarishvili, A., Dideblide, K., Metreveli, Z., Titvinidze, G., Tarabara, V. (2019). Filterability of surface water from Tbilisi Sea. Preliminary assessment of ultrafiltration as a process alternative. Separation science and Technology

Javakhishvili, O., Gagoshidze, M., Metreveli, Z. (2018). Storage Ring to Search for Electric Dipole Moments of Particles – Feasibility Study. CPEDM Collaboration, e-Print: 1812.08535 (physics.acc-ph).

ლომიძე, ი., კობალაძე, ა., მალუძე, ს., საყევარიშვილი, ა., პატაშური, ა., გიორგაძე, ა., გლურჯიძე, თ., მეტრეველი, ზ., დიდებულიძე, კ. (2016). მემბრანული ფილტრაციის მეთოდით თბილისის მიდამოებში მტკვრის დაბინძურების დონის განსაზღვრა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო. გვ-137-139

Didebulidze, K., Giorgadze, A., Glurjidze, T., Kobaladze, A., Lomidze, I., Maludze, S., Metreveli, Z., Patashuri, A., Sakevarashvili, A., Tarabara, V., Vakuliuk, P., Yatseiko, O. (2016). Evaluating Feasibility of Ultrafiltration as a Treatment Option for surface Waters of Mtkvari and Aragvi Rivers. 8th IWA Eastern European Conference for Young Water Professionals.Gdansk, Poland

დიდებულიძე, კ., გიორგაძე, ა., გლურჯიძე, თ., კობალაძე, ა., ლომიძე, ი., მალუძე, ს., მეტრეველი, ზ., პატაშური, ა., საყევარიშვილი, ა. (2015). თბილისში მდინარე მტკვრის დაბინძურების ხარისხის განსაზღვრა მემბრანული ფილტრაციის ტექნოლოგიის, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური ანალიზის გამოყენებით.საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია. თბილისი, საქართველო

Didebulidze, K., Giorgadze, A., Glurjidze, T., Kobaladze, A., Lomidze, I., Maludze, S., Metreveli, Z., Patashuri, A., Sakevarashvili, A., Tarabara, V. (2015). Filterability of natural surface water from Mtkvari and Aragvi rivers: Water quality and ultrafiltration blocking law analyses. Membrane and Sorption Processes and Technologies conference. Kyiv, Ukraine

Metreveli, Z. (2013). High Precision Measurements of the Form Factors of Pion, Kaon and Proton at High Timelike Momentum Transfers. Physical Review Letters 110 022002.

Metreveli, Z. (2013). Technical Design Report for the PANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker. European Physics Journal A49 25.

Metreveli, Z. (2013). Improved Measurements of Absolute Hadronic Branching Factors of the D_s+ Meson. Physical Review D 88 (2013) 032009.