ზოია წყარუაშვილი

ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი

ზოია წყარუაშვილი

ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი

z.tskaruashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1985 წელს დაამთავრა თბილისის მსუბუქი მრეწველობის ტექნიკუმი აბრეშუმის პარკის ამოხვევა-გრეხვის სპეციალობით და მიენიჭა ტექნიკოს-ტექნოლოგის კვალიფიკაცია. 1991 წელს დაამთავრა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი მეაბრეშუმეობის სპეციალობით და მიენიჭა აგრო-ინჟინრის მეაბრეშუმის კვალიფიკაცია. 1993 წელს ჩაირიცხა და 1996 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტურა, კერძო ზოოტექნიკა მეაბრეშუმეობის სპეციალობით სრული კურსი. 1990 წელს მუშაობა დაიწყო მეაბრეშუმეობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში ლაბორანტად, ხოლო 1995-2012 წლებში იკავებდა უმცროსი და უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციას. 1999-2006 წლებში მუშაობდა მეაბრეშუმეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილედ სასწავლო დარგში. 2001-2005 წლებში ატარებდა პრაქტიკულ-ლაბორატოიულ მეცადინეობებს მეაბრეშუმეობისა და აგრონომიული ფაკულტეტის სტუდენტებთან. დაპატენტებული აქვს თუთის აბრეშუმხვევიას ოთხი ჯიში № 159, № 160. №161, № 162. აბრეშუმის ჭიის ორსაფეხურიანი, ცენტრალიზებული, კოოპერატიული გამოკვება-მეაბრეშუმეობის დარგის ეკონომიკური მექანიზმი № 688. არის ოთხი სახელმძღვანელოს ავტორი და გამოქვეყნებული აქვს 30-მდე სტატია. 2013 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მეაბრეშუმეობის ლაბორატორიის მკვლევარი.

განათლება

1996 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტურა - კერძო ზოოტექნიკა მეაბრეშუმეობის სპეციალობით, სრული კურსი
1991 - საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი

პუბლიკაციები

Japoshvili, G., Arabuli, T., Salakaia, M., Tskaruashvili, Z., Kirkitadze, G., Talamas, E. (2022). Surveys for Halyomorpha halys (Stål)(Hemiptera: Pentatomidae) and its biocontrol potential by parasitic wasps in the Republic of Georgia (Sakartvelo). Phytoparasitica, 50:127-137

ბარამიძე, ნ., ხუციშვილი, მ., წყარუაშვილი, ზ., მძელური, ლ.,  ხარატიშვილი, შ. (2021). სახელმძღვანელო მეაბრეშუმეობა

Baramidze, N., Kharatishvili, SH., Mdzeluri, L., Svanidze, M., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2019). Development of Methods  for perfection of mulberry  silkworm gene pool of Georgian breeds, 9th Bacsa International Conference “Sericulture preservation and revival – problems and prospects”. Batumi, Georgia April 7th–12th, pp 122-129

Baramidze, N., Kharatishvili SH., Mdzeluri, L., Svanidze, M., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z, Gujabidze, I. (2019). Masures to perfect biotechnological characteristics  of Georgian  mulberry silkworm color-cocoon  breeds, 9th Bacsa International Conferebce “Sericulture preservation and revival – problems and prospects” “SERIVIVAL” 2019 Batumi, Georgia April 7th –12th ,pp- 152

ბარამიძე, ნ., წყარუაშვილი, ზ., ხუციშვილი, მ., გუჯაბიძე, ი. (2018). სახელმძღვანელო - თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადებები

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Kharatishvili, SH., Mdzeluri, L. (2018), Characterization of new Georgian mulberry silkworm breeds relatively resistant to the disease nuclear polyhedrosis, World Science

ბარამიძე, ნ., ხუციშვილი, მ., წყარუაშვილი, ზ. (2017). სახელმძღვანელო - თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოლოგია

Tskaruashvili, Z., Baramidze, N., Khutsishvili,  M., Gujabidze, I. (2017). Development of methods form rational application of defective silk cocoon, Anniversary of Uzbek Scientific- Research Institute of Natural Fibers. MARGILAN 2017 Volume 1, 154-157pp, Conference the role of integration of knowledge - science of the organization at textile industry enterprises and resolution of topical

Baramidze, N., Gigolashvili, G., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Kharatishvili, SH. (2017). Development of Research Methods for Mulberry Silkworm Disease-Nuclear Polyhedrose, Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering 4(3): 618-620

Baramidze, N., Gigolashvili, G., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Kharatishvili, SH, (2017). Prognostics of mulberry silkworm disease "nuclear polyedrosis in grain phase, BACSA 8th International Conference

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2017). Creation a mulberry silkworm breed resistant to a disease nuclear polyhedrosis. BACSA 8th International Conference.pp- 21

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Gujabidze, I., Tskaruashvili, Z. (2017). Effect of the bluish-green alga Spirulina on Mulberry silkworm disease "Nuclear Polyhedroze", BACSA 8th   International Conference. pp-97102

Gujabidze, I., Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z. (2016). Characterization of new Georgian breeds of mulberry silkworm, Food and Agriculture Organization of the United Nations (AGRIS).

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z. (2016). Comparative study of Georgian breeds of mulberry silkworm according to the main biotechnological characteristics, Elsevier. Annals of Agrarian Science 14 (2), 56-60

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2015). New technology of reeling silk cocoons, 7th BACSA International Conference “Organic Sericulture – Now and the Future” “ORGASERI” 2015 Sinaia,pp- 43-44, Romania April 19th – 24th