ზურაბ ჯიბუტი

პროფესორი

ზურაბ ჯიბუტი

პროფესორი

z.jibuti@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1977 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მყარი სხეულების ფიზიკის სპეციალობით. 1990 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ნახევარგამტარებისა და დიელექტრიკების ფიზიკის სპეციალობით თემაზე: "GaAs-ში რადიაციული დეფექტების თვისებებისა და მათი ლაზერული გამოწვის მექანიზმების შესწავლა" და გახდა ფიზიკა - მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. 2006 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: "კოვალენტურ და შერეულ ბმებიან ნახევარგამტარებში დეფექტების იმპულსური ფოტონური გამოწვის მექანიზმები" და მიენიჭა ფიზიკა - მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 1977-1984 წლებში იყო სსგ " მიონი"-ს უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. 1984-2006 წლებში ეკავა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განყოფილების გამგისა და რესპუბლიკური ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობები. 2007-2011 წლებში მუშაობდა "ლიქუიდ ლაით" ინკ.-ის, ვაშინგტონი, სიეტლი, აშშ, ფილიალი საქართველოში, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე. იგი ასევე იყო ინსტიტუტი "ტალღა" - ს განყოფილების გამგე და სამეცნიერო საბჭოს თავჯდომარე. 2010-2012 წლებში ეკავა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის აკადემიური თანამდებობა. 2012 წლიდან არის სსიპ მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ამავე წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი ფიზიკის მიმართულებით, ხოლო 2019 წლიდან უკავია თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა. იგი ასევე არის საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.

განათლება

2006 - ფიზიკა - მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი
1990 - ფიზიკა - მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1977 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

ბუნებისმეტყველება - ფიზიკის ნაწილი I (B)
ბუნებისმეტყველება - ფიზიკის ნაწილი II (B)
ფიზიკა II - თეორია (B)
ფიზიკა III - თეორია (B)
ფიზიკა II - ლაბორატორია (B)
ფიზიკა III - ლაბორატორია (B)