აგრარული უნივერსიტეტის წარმატება

06 დეკემბერი 2013

2013 წელს შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდმა გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი „ ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტები“. კონკურსში სულ შევიდა 105 საპროექტო განაცხადი, მათგან 12  - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტიდან.  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტიდან შესული 12 საპროექტო განაცხადიდან -  9 პროექტი შემდეგ ეტაპზე გადავიდა. 

შემდეგ ეტაპზე გადასული პროექტები 

გიორგი ქავთარაძე სწრაფმზარდი მერქნიანი სახეობების ბუნებრივი განახლების გამოკვლევების მეთოდოლოგიის შემუშავება
მაია ხუციშვილი თუთის აბრეშუმხვევიას  ფერადპარკიანი ჯიშების შენარჩუნება-გაუმჯობესება.
ივანე კაპანაძე ცვალებადი მოდების განის მქონე გუთნის დაპროექტება, დამზადება და ძირითადი პარამეტრების გამოკვლევა
გიორგი კირკიტაძე საქართველოში გავრცელებული ფუტკრისნაირთა ანოტირებული სია, მათი მოპოვების წერტილების დარუკება და მოდელირებული შედეგების შედარება მსოფლიო გავრცელების მონაცემებთან
შალვა ბარჯაძე ბუგრების პარაზიტული სიფრიფანაფრთებიანების (Hymenoptera: Bracondae: Aphidiinae) ბიომრავალფეროვნება, ბიოლოგია და ეკოლოგია
მარგარიტა კარაპეტიანი ლამინ Liii-ის გენის ექსპრესიის შესწავლა Danio rerio-ს ლარვებში
ნანა კუნელაური საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან გამოყოფილი ენტომოპატოგენური სოკოს Beauveria spp-ის იზოლატების გენოტოპირება
გიორგი რთველაძე ობიექტის შესაბამისად სწრაფგაყინვის ტექნოლოგიის გავლენა ზოგიერთი ბოსტნეულის (ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო, ტკბილი წიწაკა) ფიზიკურ-ქიმიური და ფიტოქიმიურ მახასიათებლებზე.
ხათუნა ფარქოსაძე თვალების მოძრაობის ცვლილებები ასაკის მომატებასთან ერთად: მოტორული და აღქმითი პლასტიკურობა

მსგავსი სიახლეები