აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სატყეო სექტორის რესურსების ეფექტური და მდგრადი გამოყენება

10 მაისი 2016

კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში ევროკავშირის მე-7 ჩარჩოს პროგრამის საკორცენსიუმო პროექტის "აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სატყეო სექტორის რესურსების ეფექტური და მდგრადი გამოყენება" - დასრულებასთან დაკავშირებით გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია.

კონფერენციაზე განხილული იყო კონკურენტულ სატყეო და მერქნის დამუშავების სექტორში, ხე-ტყის რესურსების, მასალების და ენერგიის ეფექტურ გამოყენებაში ხელისუფლების, მეცნიერების, კომპანიების და ბიზნესის პარტნიორობის ხელშეწყობა.
პროექტი განხორციელდა აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე სატყეო ინსტიტუტის ორგანიზებით.

მსგავსი სიახლეები