თუთა ჯაიანი სწავლას აგრძელებს იტალიაში, The IULM University-ში,

15 აპრილი 2023

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებული თუთა ჯაიანი სწავლას აგრძელებს ორწლიან სამაგისტრო პროგრამაზე იტალიაში, The IULM University - Milan (Italian: Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM)-ში, Hospitality and Tourism Management-ის პროგრამის Digital Technologies and Data for Tourism and Creative Industries-ის მიმართულებით.

თუთას სწავლის ორივე წელი სრულად დაფინანსებულია.

თუთას ინტერესის სფერო ფინანსებია, კერძოდ, Revenue Management და სწავლის დასრულების შემდეგ გეგმავს ამ მიმართულებით გააგრძელოს მუშაობა.

BA Tuta Jaiani