სამუშაო შეხვედრა ვეტერინარი ტექნიკოსის სასერტიფიკატო პროგრამის შემუშავების მიზნით.

19 ივლისი 2023

15-16 ივლისს სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვეტერინარიის სკოლის, ვეტერინარული კლინიკისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის ვეტერინარი ტექნიკოსის სასერტიფიკატო პროგრამის შემუშავების მიზნით.

შეხვედრა ჩატარდა “შრომის ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული პროფესიული პროგრამების დანერგვის პროექტის“ ფარგლებში თელავში, Holiday Inn-ში.
პროგრამის შემუშავების მიზნით გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე აქტიურად მონაწილეობდნენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები: Vet House, Mayhew Georgia, Nutrimax, მარტყოფის ბაგა.

პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დახმარებით, კერძოდ USAID-ის პროგრამასთან „დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის“ თანამშრომლობის ფარგლებში.

Business Meeting