ჰაიფას უნივერსიტეტის პროფესორი იაფე იეშურუნი კამპუსში

27 ივნისი 2016

27 ივნის აგრარული უნივერსიტეტის კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტს ჰაიფას უნივერსიტეტის ინფორმაციის პროცესინგისა და გადაწყევტილების მიღების ინსტიტუტის პროფესორი იაფე იეშურუნი ეწვია.

პროფესორი შეხვდა კოგნიტურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტის თანამშრომლებს, გაეცნო კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევებს და ინსტიტუტის ინფრასტუქტურას.

შეხვედრისას მხარებმა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები დასახეს.

მსგავსი სიახლეები