კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში

22 მაისი 2013

22 მაისს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტის ეგიდით სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ჩატარდა. კონფერენციას 40-მდე მომხსენებელი ჰყავდა. 

 

 

I სექცია ნიადაგმცოდნეობა  

თავმჯდომარე – ჯუმბერ ონიანი – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

1.            ჯუმბერ ონიანი - „საქართველოს ვენახების ნიადაგების არსებული მდგომარეობა“, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;

2.            გიზო გოგიჩაიშვილი, ზვიად ტიგინაშვილი - „ნახშირბადის მარაგი და ემისია საქართველოს ტყის ნიადაგებში“, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტი;

3.            ჯემალ მაჭავარიანი - „ქართლის შავი ნიადაგების თავისებურებანი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი;

4.            როზა ლორთქიფანიძე -„ნიადაგური საფარის თანამედროვე მდგომარეობა იმერეთში“, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

5.            თენგიზ ურუშაძე, თამარ ქვრივიშვილი, ეკა სანაძე - „საქართველოში ნიადაგური რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის გამოყენების გამოცდილება“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

6.            ბესო კალანდაძე, პეტერ ფელიქს-ჰენინგსენი, თენგიზ ურუშაძე - „მაშავერას ველის დაბინძურებული ნიადაგები: 10 წლის შესწავლის შედეგები“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; გისენის უნივერსიტეტი (გერმანია); საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი;

7.            ნიკოლოზ სულხანიშვილი - „კახეთის ნიადაგურ-კლიმატური დარაიონება“, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

8.            ელენე ნიკოლაიშვილი  - „მორფოლოგიის შესწავლის თანამედროვე მიდგომები ქვემო ქართლის ნიადაგების მაგალითზე“, ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

9.            გიული წერეთელი,  რუსუდან კახაძე - „თბილისის შემოგარენის რცხილნარების ნიადაგების თავისებურებები“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი;

10.          ნატო ტეფნაძე - „ცენტრალური კავკასიონის მაღალმთიანეთის მცენარეული დაჯგუფებების ნიადაგები“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

11.          ელენე ნაკაიძე - „ბორჯომის ხეობაში რეკრეაციული დატვირთვის გავლენა ნიადაგსა და  მის მიკროფლორაზე“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი;

12.          ელიზბარ მღებრიშვილი - „ქვემო ქართლის  დამლაშებული ნიადაგების თავისებურებანი (კუმისის ტბის მოდამოების მაგალითზე)“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი.

13.          ანზორ თავართქილაძე – “აჭარის მაღალმთიანეთის ნიადაგების შესწავლის შედეგები და პერსპექტივები”, საერთაშორისო ფონდი “საზოგადოებრივი მოძრაობა მშვიდობისა და დემოკრატიისათვის".

 

     

II სექცია – აგროქიმია  

თავმჯდომარე – ვლადიმერ ცანავა – საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტი

1.            ოთარ ზარდალიშვილი - “აგროქიმია: ახალი გამოწვევები“, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;

2.            ვლადიმერ ცანავა -  „ნიადაგების ნაყოფიერება და განოყიერების სისტემების მეცნიერული საფუძვლები“, საქართველოს აგრარული  უნივერსიტეტის ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტი;

3.            რივა ლიპარტელიანი - „ნიტრატების შემცველობა დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნიადაგში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

4.            ლევან ნავროზაშვილი - „მძიმე მეტალების გადასვლა ნიადაგიდან მცენარეში ბოლნიის რაიონის მაგალითზე“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

5.            ლუბა ეპრიკაშვილი, მარინე ზაუტაშვილი, თეიმურაზ კორძახია, ნინო ფირცხალავა, მაია ძაგანია - „ბუნებრივი კომპოზიტების საფუძველზე მომზადებული არატრადიციული სასუქების გამოყენების შესაძლებლობები“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი;

6.            შოთა ლომინაძე - „ორგანო-მინერალური სასუქების გავლენა ჩაით დაკავებული წითელმიწა, ყვითელმიწა და ყვითელმიწა-ეწერი ნიადაგების ბიოლოგიურ აქტიურობაზე“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

7.            ამირან თხელიძე - „სრული მინერალური სასუქებისა და ნიტროამოფოსკას შედარებითი ეფექტურობა“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი;

8.            ნინა მუმლაძე - „პომიდორის განოყიერების თავისებურებანი  სათბურებში ჰიდროპონიკის პირობებში“, აგრარული სამეცნიერო-საწარმოო ცენტრი;

9.            მაია ზარდალიშვილი, ზაირა ჯანგირაშვილი, ნატო ყოჩიაშვილი, რუსუდან ჩაფიძე - „ჰუმუსის განსაზღვრის მეთოდების შედარებითი დახასიათება“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

 

 

III სექცია – მელიორაცია  

თავმჯდომარე – ლეო ჯორბენაძე - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი

 

1.            ზაურ ჩანქსელიანი, ლუიზა მიქაძე - „საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საცდელი ნაკვეთების ქსენობიოტიკებით დაბინძურების შეფასება“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის აგრარული რადიოლოგიის და ეკოლოგიის ინსტიტუტი;

2.            თეო ურუშაძე, დიანა ხომასურიძე, ნინო ნიკოლეიშვილი, გიორგი ღამბაშიძე - „მძიმე ლითონების შემცველობა კონვენციული წარმოების გზით მიღებულ ბოსტნეულში (რუხი-ყავისფერი ნიადაგების მაგალითზე)“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი;

3.            ლეო ჯორბენაძე - „საქართველოს დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების აგრომელიორაციული დარაიონება“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი;

4.            მაია აზმაიფარაშვილი - „ნიადაგური საფარის თანამედროვე მდგომარეობა შიდა ქართლში“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

5.            გიორგი ღამბაშიძე - „მძიმე ლითონების შემცველობის თავისებურებანი იმერეთის რეგიონის ზოგიერთი ნიადაგის მაგალითზე“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი;

6.            ჯუმბერ ლომიძე - „აღმოსავლეთ საქართველოს სუბარიდული ზონის ნიადაგების ტენის რეჟიმი“, საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი;

7.            ვახტანგ გვახარია - „სამთო წარმოება და ნიადაგების დაბინძურების რისკები საქართველოში“, სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა  გამა.

მსგავსი სიახლეები