მეექვსე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში

22 ივნისი 2017

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტის ინიციატივით ჩატარდა მეექვსე სამეცნიერო რესპუბლიკური კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს მეცნიერების ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის მიხეილ დარასელიას დაბადებიდან 115-ე წლისთავს.

მსგავსი სიახლეები