მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ

03 სექტემბერი 2013

მობილობით გადმომსვლელი სტუდენტებისათვის შიდა გასაუბრება ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით:

 

 პროგრამაგასაუბრების თარიღისაათიაუდიტორია
1აგრონომია17 თებერვალი12:00310
2კვების პროდუქტების ტექნოლოგიები17 თებერვალი12:00309
3ვეტერინარია18 თებერვალი12:00310
4აგროინჟინერია17 თებერვალი12:00305
5ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერია17 თებერვალი12:00305
6მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია17 თებერვალი12:00305
7მშენებლობა17 თებერვალი12:00305
8ბიზნესის ადმინისტრირება17 თებერვალი12:00311

 

 

 

მსგავსი სიახლეები