მობილობის შედეგები

09 სექტემბერი 2013

2013 წლის მობილობის შედეგად საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის: 

  • ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სია 
  • საინჟინრო - ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სია 

 

მსგავსი სიახლეები