პრეზენტაცია ენტომოპათოგენური ბაქტერიების სახეობათა მრავალფეროვნების შესახებ

31 მარტი 2016

კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კაპმუსში გაიმართა შეხვედრა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი #582 “Bacillus thuringiensis ბაქტერიების ენდემური კოლექციის შექმნა ბიოკონტროლისათვის” დასრულებასთან დაკავშირებით.

პრეზენტაცია ეხებოდა ენტომოპათოგენური ბაქტერიების Bacillus turingiensis სახეობათა მრავალფეროვნების შესწავლას, ადგილობრივი შტამების ძიებას, და მათ იზოლირებას გარემოდან გამოვლენილი ადგილობრივი სახეობების მორფოლოგიურ, მოლეკულურ დახასიათებასა და შერჩეული შტამების ინსექტიციდური აქტივობის დადგენას, რაც წარმოადგენს მათი გამოყენების პერსპექტივას მავნე მწერების კონტროლისათვის.

მსგავსი სიახლეები