სამაგისტრო პროგრამების ღია კარის დღე

16 მარტი 2016

კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში ჩატარდა თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამაგისტრო პროგრამების ერთიანი ღია კარის დღე.

წარმოდგენილი იყო შემდეგი პროგრამები:
სოციალური მეცნიერებები - MSS (თავისუფალი უნივერსიტეტი)
ბიზნესის სამართალი - LLM (თავისუფალი უნივერსიტეტი)
ბიზნესის ადმინისტრირება MBA (თავისუფალი უნივერსიტეტი)
ბიზნესის ადმინისტრირება ოპერაციების მენეჯმენტში - MBA in OM (თავისუფალი უნივერსიტეტი)
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - MNS (თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა) 
აგრარული მეცნიერებები (აგრარული უნივერსიტეტი)
აგრობიოტექნოლოგია (აგრარული უნივერსიტეტი)
საინჟინრო ტექნოლოგია (აგრარული უნივერსიტეტი)

მსგავსი სიახლეები