საველე სკოლა ნიადაგმცოდნეობაში

23 სექტემბერი 2013

"საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი აცხადებს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების მიღებას
სამეცნიერო წრეში “საველე სკოლა ნიადაგმცოდნეობაში”.
იგეგმება უცხოელი სტუდენტების და პროფესორ-მასწავლებლების მონაწილეობა.
საველე სკოლის პერიოდულობაა თვეში 1-2 დღე.
მსურველების რეგისტრაცია შესაძლებელია ა.წ. 1 ოქტომბრამდე. რეგისტრაციის პროცედურებისა და სხვა დეტალებისთვის იხილეთ ქვემოთ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია.
საკონტაქტო ინფორმაცია

599 78 13 83 თამარ კვირიკაშვილი

t.kvrivishvili@agruni.edu.ge

მსგავსი სიახლეები