შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის პრეზენტაციები

10 დეკემბერი 2015

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აგრძელებს მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტების საჯარო პრეზენტაციების სერიას. მიმდინარე თვეებში აგრარულ უნივერსიტეტში წარმატებით ჩატარდა პრეზენტაციები. პრეზენტაციების სერია კამპუსში გაგრძელდა 15 დეკემბერს.

გრანტის ყველა მენეჯერმა, მოგზაურობიდან დაბრუნების შემდეგ, დაინტერესებულ საზოგადოებას გაუზიარა მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეები.

მოხსენებების თემებს წარმოადგენს დედამიწის შემსწავლელი და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები.

მსგავსი სიახლეები