ტატიანა ხრისტოვას პრეზენტაცია კამპუსში

17 მარტი 2016

კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის საბუნებისმეტყველო მუზეუმის ნიადაგმცოდნეობის დარბაზში ქიმიის ლექტორებისა და სტუდენტებისთვის ტეტიანა ხრისტოვამ პრეზენტაცია ჩაატარა.

აგრარულ უნივერსიტეტს ჩაერთო 2 თვიანი საცდელი დაშვება საძიებო სისტემა SciFinder-ზე, რომელიც უზრუნველყოფს ქიმიის სფეროში უმინიშვნელოვანეს და ავტორიტეტულ სამეცნიერო აბსტრაქებზე წვდომას.

უნივერსიტეტს ასევე შესაძლებლობა მიეცემა ისარგებლოს SciFinder-ის დამატებითი სერვისებით, როგორიცაა PatentPakTM (პატენტენების საძიებო ბაზა) და MethodsNowTM (უახლესი სამეცნიერო მეთოდების საძიებო და ანალიზის სისტემა).

მსგავსი სიახლეები