თენგის ბერიძის მონოგრაფია Satellite DNA ელექტრონული ფორმატით გამოიცა

28 ნოემბერი 2015

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის, პროფესორ თენგიზ ბერიძის მონოგრაფია, Satellite DNA, რომელიც პირველად დაიბეჭდა 1986 წელს, გამომცემლობა Springer -მა წელს ელექტრონული სახით გამოსცა.

გამომცემლობა პროფესორ თენგიზ ბერიძეს მოიხსენიებს ერთ-ერთ პიონერად დნმ-ის კვლევაში, რომლიც ექსპერიმენტების შედეგებმაც მნიშვნელოვან გავლენა მოახდინა დნმ-ის სტრუქტურისა და მახასიათებლების შესახებ თანამედროვე სამეცნიერო მოსაზრებების ჩამოყალიბებეში.

დეტალურად მონოგრაფიის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

მსგავსი სიახლეები