ქიმიის ტექნოლოგიური ლაბორატორია

ქიმიის ტექნოლოგიური ლაბორატორია

ქიმიის ტექნოლოგიურ ლაბორატორიას გააჩია სამეცნიერო - კვლევით, ანალიზურ და ტექნოლოგიურ პროექტებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ლაბორატორია აღჭურვილია როგორც არაორგანული, ორგანული და პოლიმერული ნაერთების სინთეზის, ისე ნივთიერებათა ანალიზის სათანადო აღჭურვილობით. ლაბორატორია ფართოდ არის ჩართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით და სასწავლო პროცესებში. ლაბორატორიაში მაგისტრანტები და დოქტორანტები მუშაობენ კვლევით პროექტებზე, ხოლო ბაკალავრები ასრულებენ კვლევით ჯუნიორ და სინიორ პროექტებს.

სერვისები მოიცავს როგორც კვლევას, ისე კონსალტინგს, კერძოდ:

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

Green Chemistry Applications on Selected Medicinal and Aromatic Plants in the Artvin Region (2022 – 2024)

გრანტის ფარგლებში საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს სტუმრობდა ართვინის ჭოროხის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მუსტაფა გუმუში. ერთკვირიანი ვიზიტის ფარგლებში გაკეთდა რამდენიმე მოხსენება ართვინის უნივერსიტეტში მიმდინარე კვლევების შესახებ. გაზიარებული იქნა ინფორმაცია და გამოიცდილება აზომეთური ნაერთების სინთეზის მეთოდებზე.

ამავე გრანტის ფარგლებში დოქტორანტი ნოდარ დუმბაძე 3 თვით იმყოფებოდა ართვნის უნივერსიტეტში, ჩართული იყო უნივერსიტეტში მიმდნიდარე კვლევაში და აიმაღლა კვალიფიკაცია ორგანული ნაერთების სინთეზის “მწვანე ქიმიურ” და მიკროტალღურ მეთოდებში. 

2022 წლის 28 ნოემბრიდან 2 დეკემბრის ჩათვლით ელიზბარ ელიზბარაშვილმა ართვნის ჭოროხის უნივერსიტეტის სამეცნიერო-აკადემიური პერსონალისათვის ჩაატარა ლექციები შემდეგ თემებზე:


სახელმწიფო ენის დაცვისა და განვითარების ხელშემწყობი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი (2022 – 2023)

სახელმწიფო ენის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროებში სპეციალური, დარგობრივი ტერმინოლოგიის განვითარება. 21-ე საუკუნის გამოწვევაა ენათა ტექნოლოგიზება - ელექტრონული ტერმინოლოგიური სისტემის ჩამოყალიბება და ტერმინთბანკის შექმნა. სახელმწიფო ენის სტრატეგიის მიხედვით, ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ტერმინოლოგიის სტანდარტიზაცია: ტერმინოლოგიური სიჭრელის აღმოფხვრა, ქართული ტერმინების ISO-ს ტერმინოლოგიური მუშაობის მეთოდების მიხედვით გამართვა (ქართული სტანდარტების თავსებადობა ევროპულ სტრუქტურებთან).

ქიმიის ტერმინოლოგიური აკადემიური ლექსიკონი 1977 წელს გამოიცა რუსული ტერმინოლოგიური ლექსიკონის საფუძველზე. სამწუხაროდ, მასში შესული ტერმინების გარკვეული ნაწილი არათავსებადია ევროპულ სტანდარტებთან. ბოლო წლებში ტექნოლოგიების განვითარების ტემპი ბევრად უსწრებს სიტყვების შეკრების, ტერმინის მისადაგების და შემდეგ ნაბეჭდი სახით გამოცემის სისწრაფეს. ამიტომ დღეისათვის ონლაინლექსიკონების საჭიროება უდავოდ დიდია. მართალია, ინტერნეტში ხელმისაწვდომია ინგლისურ-ქართულ-რუსული ტექნიკური ლექსიკონი https://techdict.ge/ka/ სადაც იძებნება ცალკეული ტერმინები ქიმიის სფეროდან, მაგრამ თანამედროვე მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. წარმოდგენილი პროექტის მიზანია დღეს არსებული ხარვეზის ამოვსება და თანამედროვე ტერმინოლოგიური განმარტებითი ონლაინლექსიკონის შექმნა ქიმიაში. კერძოდ, IUPAC-ის მიერ შემუშავებული ტერმინოლოგიის ბაზაზე შეიქმნება ქართულ-ინგლისური და ინგლისურ-ქართული ქიმიის განმარტებითი ონლაინლექსიკონი, რომელიც განთავსდება ვებმისამართზე: www.chemistry.ge/dictionary და რომელზეც თავისუფალი წვდომა ექნება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.


Erasmus+ Staff Mobility For Teaching (2022)

კოლაბორანტი ორგანიზაცია: Artvin Coruh  University (Turkye);  VYSOKA SKOLA CHEMICKOTECHNOLOGICKA V PRAZE  (Czech Republic); DUNAREA DE JOS DIN GALATI (Romania); UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (Italy); State Scientific Institution "Institute for Single Crystals" of NAS of Ukraine (Ukraine);

შექმნილია კონსორციუმი, რომელიც საკუთარი გამოცდილების გაზიარების საშუალებით ეხმარება თურქულსამეცნიერო ჯგუფს ართვნის რეგიონის სამედიცინო პოტენციალის მცენარეებიდან აქტიური ნივთიერებებისგამყოფისა და თვისებების შესწავლაში. ჩვენი უნივერსიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება გამოყოფილინივთიერებების ბიოლოგიური აქტიურობების შესწავლაში.

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია პერიოდული სამუშაო შეხვედრები როგორც პირისპირ, ისეონლაინ. უკვე ჩატარდა რამდენიმე ონლაინ შეხვედრა და ერთი ვიზიტი ტურინის უნივერსიტეტში.  ჩვენიუნივერსიტეტიდან მონაწილეობა მიიღო ელიზბარ ელიზბარაშვილმა და ნინა კულიკოვამ.

შემდეგი ვიზიტი დაგეგმილია გელათის უნივერსიტეტში (რუმინეთი) 13-15 სექტემბერს, 2023. მონაწილებასმიიღებს ნინა კულიკოვა.

2024 წელს დაგეგმილია ორი სამუშაო ვიზიტის ჩეხეთში და თურქეთში. პროექტის ბოლოს იგეგმება საერთოპუბლიკაციის გამოშვება და შემაჯამებელი კონფერენციის ჩატარება ართვინის უნივერსიტეტში. 

შემაჯამებელ კონფერენციაზე დაგეგმილია ორი მაგისტრატურის/დოქტორანტურის სტუდენტისმონაწილეობაც.


დაამზადე და შეამოწმე შამპუნი (2022)

საგრანტო პროექტში ჩართულმა მოსწავლეებმა დაამზადეს შამპუნი საკუთარი ხელით და შეადარეს კომერციულ პროდუქტს. დასახული მიზნის მისაღწევად მოსწავლეებმა  მოიძიეს ინფორმაცია გამრეცხი საშუალებების, მათ შორის შამპუნების, ქიმიისა და ტექნოლოგიის პირობების შესახებ, შეარჩიეს ადვილად ხელმისაწვდომი, იაფი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ნედლეული, დაამზადებეს შამპუნი და ჩაატარეს რაოდენობრივ-თვისობრივი ანალიზები, მოახდენეს მათ მიერ მიღებული შამპუნის შედარება შეძენილ პროდუქტებთან. პროექტის ფარგლებში სკოლაში არსებული ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბი აღიჭურვა სათანადო ქიმიური ჭურჭლითა და მოწყობილობები. პროექტის ფარგლებში მიღებული შუალედური და საბოლო შედეგები გამოქვეყნდებულია კლუბის ვებგვერდზე პოსტერი და გაკეთდა მოხსენება ქიმიის რესპუბლიკურ კონფერენციაზე „ოქროს რიცხვი-2023“.


საგანმანათლებლო პორტალი ზურგჩანთა (2022)

ქიმიის  მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის  წარმოდგენილი პროექტის ფარგლებში განხორციელდა  ონლაინ სკოლა „ზურგჩანთას“ სასწავლო რესურსებით სრულყოფა, კერძოდ  მომზადდა ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე მორგებული უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით ჩატარებული ლაბორატორიული მეცადინეობების ვიდეოკლიპების  კრებული.


საგანმანათლებლო პორტალი ზურგჩანთა (2021)

შექმნილია ონლაინ სკოლის „ზურგჩანთა“  ვებპორტალი https://chemistry.ge/school/index.php, რომელზეც განთავსებულია:


ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებების გამოყენება აზიური ფაროსანას Halyomorpha halys წინააღმდეგ საქართველოში (2018 – 2020)

კვლევის მიზანი იყო აზიური ფაროსანას - Halyomorpha halys წინააღმდეგ ბრძოლის ეკოლოგიურად უსაფრთხოინოვაციური ბიოტექნიკური (აგრეგატული ფერომონები) და ბიოლოგიური (მიკოპესტიციდები) მეთოდებისდა გამოყენების რეკომენდაციების შემუშავება.


ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბების გლობალური ქსელის შექმნა (2018 – 2019)

პროექტის მიზანი იყო ქიმიის მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარება საჭიროებებზე მორგებული სამუშაო შეხვედრების ჩატარებით ექსპერიმენტის (ლაბორატორიული) ტექნიკაში, ცოდნის ტრანსფერსა და ციფრული (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო) ტექნოლოგიების გამოყენებაში; ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბების ქსელის შექმნა დარგის პოპულარიზაციისა და ქიმიის მასწავლებელთა შორის თანამშრომლობის კულტურის გაძლიერების მიზნით.


ქიმიკოსთა დასაქმების ბაზრის კვლევა (2018 – 2019)

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ქიმიკოსთა პოტენციური დამსაქმებლების ბაზა, ინფორმაცია განთავსდა ელექტრონულ ბაზაში პორტალზე www.chemistry.ge, გამოიცა შესაბამისი კატალოგი.


სალენის ტიპის ნაერთების სინთეზი და ბიოლოგიური აქტიურობის კვლევა (2018)

პროექტი განხორციელდება აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის 42-ე ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის ჩართულობით. კვლევის ფარგლებში სინთეზირებული იქნა რამდენიმე შიფის ფუძე და შესწავლილი იქნა მათი ოპტიკური თვისებები.


მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავებაში (2017)

კვლების მიზანს წარმოადგენდა ქიმიის მასწავლებლების და სფეროს ექსპერტების თანამონაწილეობით, სამაგიდე კვლევის მასალებზე დაყრდნობით, ეროვნული სასწავლო გეგმისა და ქიმიის მასწავლებლის საგნობრივი სტანდარტის შედარებითი ანალიზი და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება.


დამბალხაჭოს მიკრობიომის შესწავლა და მისი წარმოება (2016 – 2018)

დამბალხაჭო მაღალი საკვები ღირებულების მქონე, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტია, რომელმაც თავის ენდემურეობის გამო რამოდენიმე ათასი წელია ჯერ კიდევ ვერ „მოიკიდა ფეხი“ ბარში და მას დღესაც მცირე რაოდენობით ამზადებენ საქართველოს მთიან ზონაში - ფშავში, ამიტომაც მისი მიღებისა და სრულყოფის- მომწიფების ოპტიმალური ტექნოლოგიის შემუშავება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია მისი მასიური წარმოების და პოპულარიზაციის საქმეში.


UNDP Fostering Regional and Local Development in Georgia. Small Grant Scheme (SGS). მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ცენტრის შექმნა გურიის რეგიონში (2016)

პროქტის ფარგლებში ანასეულში შეიქმნა მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ცენტრი და ექსპერიმენტულ უნარებში გადამზადდა გურიის რეგიონის ქიმიის, ბიოლოგიისა და ფიზიკის მასწავლებლების 30%.


კლიკ-ქიმიის გამოყენება მაკრომოლეკულურ და მაკროციკლურ სინთეზებში (2015)

პროექტის ფარგლებში შემუშავდა მაღალმოლეკულური ნაერთები სინთეზის ორიგინალური სტრატეგია საფეხურებრივი კლილ-პოლიმერიზაციის მეთოდით. მიღებულია რიგი ახალი, 1,2,3-ტრიაზოლური ციკლის შემცველი პოლიმერებისა, რომლებიც მათი არაციკლშემცველი ანალოგებისგან გამოირჩევიან ლღობის გაზრდილი ტემპერატურებით (60-100 oC-ით) და მაღალი მექანიკური სიმტკიცით. მიღებული 1,2,3-ტრიაზოლური ციკლის შემცველი პოლიმერები საინტერესოა შესაბამისი ანტიმიკრობული კატიონური პოლიმერების მისაღებად პოლიმერანალოგიური გარდაქმნების (კვატერნიზაციის) მეშვეობით.


ახალი მაკროციკლური აზომეთინური ნაერთები ოპტიკური ასახვისათვის (2013)

პროექტის ფარგლებში სინთეზირებულია ახალი ტიპის ფლუორესცენტული მარკერები. მიღებული  მაკროციკლური  პოლიაზომეთინური საღებრები წარმოადგენენ თვისობრივად ახალ ნაერთებს და ხასიათდებიან:


პირველი ნაბიჯი ქიმიისაკენ (2013)

პროექტის მიზანი იყო მონაწილე საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის ექსპერიმენტული და კვლევითი უნარ-ჩვევების გამომუშავება, მათი ახალი ფლუორესცენტული საღებრების სინთეზისა და მათი ფიზიკურ-ქიმიური და ოპტიკური თვისებების შესწავლაში ჩართვით.

კვლევის შედეგებზე გაფორმდა პრეზენტაცია და მოსწავლეები წარდგებიან საერთაშორისო ოლიმპიადაზე.


Elizbarashvili, E., Dzuliashvili, K., Nadimashvili, T., Berulava, S. (2021). New Functional Azo Dyes On The Base Of Eco-friendly Moieties. 7th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials. Tbilisi, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,  p. 30


Elizbarashvili, Elizbar. (2020). Chemistry Education in the Covid-19 Pandemic and the Future of Chemistry Olympics. (Keynote Lecture). International Congress in Covid-19, “New Norms for Education”. Artvin, Turkey


Elizbarashvili, E., Ochkhikidze, N., Matitaishvili, T., Pichkhadze, A., Rizhinashvili, D. (2019). Synthesis of Macrocyclic Azo-Azomethines. Problems and Solutions. 10-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2019), Milano Marittima (Ravenna)- Italy. IL-5, p.41


ანთია, ., ფიჩხაძე, ა., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ. (2018). ოლსალაზინი სინთეზის ახალი მოდიფიცირებული მეთოდი. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 3, 62-66


ჭელიძე, ., ანთია, გ., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). არატოქსიკური აზომეთინების სინთეზის მეთოდების მოდიფიცირება. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 3, 54-61


ანთია, ., ფიჩხაძე, ა., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). აზოშეუღლების რეაქციის გამოყენება ალკინური კლიკ-რეაგენტის სინთეზში. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 4, 55-58


ჭელიძე, ნ., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). ახალი ტეტრაკისაზოსაღებრები მაკროციკლური აზომეთინების საფუძველზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 4, 50-54


Elizbarashvili, Elizbar. (2018). Science in Georgia: Achievements, Problems and Challenges. (Keynote Lecture). International Artvin Symposium. Artvin, Turkey


Pichkhadze, Ochkhikidze, N., Antina, G., Elizbarashvili, E. (2018). The new modified method of the synthesis of olsalazine. International Artvin Symposium. Artvin, Turkey


Matitaishvili, T., Chelidze, N., Nozadze, T., Didebulidze, K., Elizbarashvili, E. (2018). Non toxic new macrocyclic azo methines. International Artvin Symposium. Artvin, Turkey


Chelidze, N.T., Ochkhikidze, N.T., Matitaishvili, T.R., Didebulidze, K.A., Elizbarashvili, E.N. (2017). New Nontoxic Macrocyclic Azomethines. Georgian Engineering News. No.3 (vol. 83). ISSN 1512-0287. Tbilisi, Georgia


Ochkhikidze, N., Matitaishvili, T., Didebulidze, K., Elizbarashvili, E. (2017). Synthesis of Cr3+ and Cu2+ containing complexes of macrocyclic azomethines and investigation of their antimicrobial activity. Georgian Engineering News. 4, 45-49


Elizbarashvili, E., Khatisashvili, G., Ochkhikidze, N. (2016). IChO-48—An Extraordinary Olympiad of Chemistry. Chemistry International, 38(6), 4–7.


Zurabishvili, D. S., Bukia, T. J., Lomidze, M. O., Trapaidze, M. V., Elizbarashvili, E. N., Samsoniya, Sh. A., Doroshenko, T. V., Kazmaier. U. (2015). Preparation of 2-(1-adamantyl)-1H-benzimidazole and novel derivatives thereof. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 51(2), 139–145


Ochkhikidze, N., Chikovani, A., Matitaishvili, T., Elizbarashvili, E. (2015). Quantum-chemical aspects of oxidative coupling of phenols. Proceedings of Academy of Science. 45-49


Elizbarashvili, E., Kupatadze, K. (2014). Environmentally friendly naphtoindole containing azo dyes. Periódico Tchê Química. Vol. 10/11 N. 20/21, 47-53 p.


Samsoniya, Sh., Zurabishvili, D., Bukia, T., Lomidze, M., Trapaidze, M., Elizbarashvili, E., Kazmaier, U. (2014). Benzimidazoles: synthesis, biological activity and perspectives of its use. 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014). Tbilisi, Georgia. 117-119


Ochkikidze, N., Matitaishvili, T., Talakvadze, L., Elizbarashvili, E. (2014). Novel macrocyclic polyazomethines. 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014). Tbilisi, Georgia. 253-254


Matitaishvili, T., Elizbarashvili, E. (2013). Fluorescent Macrocycles. 3rd International Symposium Caucasian on Polymers & Advanced Materials. Tbilisi, Georgia


Lagvilava, Obolashvili, N., Elizbarashvili, E. (2013). Novel fluorescent markers on the base of dipyridone dichlorotriazenes. Second Scientific Conference “Natural and synthetic biologically active compounds”, Tbilisi, p. 69-70


Bukia, T., Lominadze, M., Buzaladze, G., Zurabishvili, D., Elizbarashvili, E., Samsonia, Sh. (2012). The NMR-Research some of 2-(1-adamantyl)benzimidazoles. Second international conference of young chemists “Chemistry Today- 2012”. Tbilisi. p 97


Elizbarashvili, E., Lagvilava, I., Matitaishvili, T., Lomadze, I. (2012). Novel Macrocyclic Fluorescent Probes. 3-rd Scientific Conference on organic and pharmaceutics chemistry. Yerevan, Armenia, 3-6 October. P. 28