აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო საქმის საბაკალავრო პროგრამა განახლდა

26 მარტი 2019

აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო საქმის განახლებულ საბაკალავრო პროგრამაში არაერთი მნიშვნელოვანი სიახლე დაინერგა. სტუდენტები დამატებით ისწავლიან:

  • დეკორატიული ბაღ-პარკების გეგმარების პრინციპებს და თავისებურებებს
  • ურბანული გამწვანების დაგეგმარების და მართვის საფუძვლებს
  • დეკორატიულ მცენარეებს, მათ ბიოეკოლოგიურ თავისებურებებს, სარგავი მასალის გამოყვანას და მოვლა-გაშენებას ურბანულ გარემოში, არსებული გამწვანების მიერ წარმოქმნილი ეკოსისტემური სერვისების ბენეფიტების აღქმას და მათი მნიშვნელობის გაანალიზება 
  • ხის გადამუშვების საწარმოს დაგეგმვას, სტრუქტურას და აღჭურვილობას
  • მერქნის დამუშვების ტექნოლოგიას - ქიმიურ და თერმულ დამუშავებას, შრობას 
  • გადამუშვებული მერქნული რესურსების სტანდარტიზაციას (შპალი, შპონი ფიცარი) და გამოყენებას.
 

მეტი ინფორმაცია სატყეო საქმის საბაკალავრო პროგრამი შესახებ იხილეთ აქ.

მსგავსი სიახლეები