აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა კომპანია ნიკორას სტიპენდია მოიპოვეს

19 ოქტომბერი 2023

კომპანია ნიკორა ყოველთვიურ სტიპენდიას გადასცემს აგრარული უნივერსიტეტის სასურსათო ტექნოლოგიის წარმატებულ სტუდენტებს. მიმდინარე სემესტრში სტიპენდია მოიპოვეს: გიორგი ნაფეტვარიძემ, სალომე ჩერქეზიშვილმა, ლიზი ნუცუბიძემ და ანა ჭიღლაძემ. 

კომპანია ნიკორა საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში, სტუდენტთა მხარდასაჭერად ყოველთვიურ სტიპენდიას 2018 წლიდან გადასცემს სასურსათო ტექნოლოგიის III-IV კურსის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს.

Ნიკორა 2