აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის დისციპლინები

12 მაისი 2023

აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს ისეთ ბიოლოგიურ დისციპლინებს, როგორებიცაა: გენეტიკა, მოლეკულური ბიოლოგია, ბიოინფორმატიკა, სინთეტური ბიოლოგია, ფიზიოლოგია, ვირუსოლოგია, მიკრობიოლოგია, იმუნოლოგია, ქცევის ბიოლოგია და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის გამყარებისათვის ინტენსიურად გამოიყენება აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო–კვლევითი ლაბორატორიები, მათ შორის, ინტერდისციპლინური ლაბორატორიული მეცადინეობები.

პროგრამაში ჩართული პერსონალის ნაწილი წამყვანი ქართული სასწავლო და კვლევითი დაწესებულებებიდან შეირჩა, მნიშვნელოვანი ნაწილი კი უცხოეთიდან დაბრუნებული ქართველი სპეციალისტებისგან. პროფესორების უმეტესობა სწავლების პარალელურად უშუალოდ და აქტიურად არის ჩართული კვლევებში, მათ შორის, მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროექტებში.

BA BIO