კახა ბენდუქიძის კამპუსში კურსდამთავრებულთა დიპლომების გადაცემის ტრადიციული ცერემონია ჩატარდა

18 იანვარი 2022

კახა ბენდუქიძის კამპუსში კურსდამთავრებულთა დიპლომების გადაცემის ტრადიციული ცერემონია ჩატარდა.


კურსდამთავრებულებს მიმართეს უნივერსიტეტის რექტორმა, პრორექტორებმა და დეკანებმა. სპეციალური მიმართვის ავტორად მოწვეული იყო პროფესორი ნიკა ვაჩეიშვილი.

დიპლომები გადაეცათ თავისუფალი მეცნიერებების, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, საინჟინრო-ტექნოლოგიური და ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლების კურსდამთავრებულებს.

Graduation 2021