სასწავლო ვიზიტი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მუხრანის ვაზის სანერგეში

17 მაისი 2023

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მუხრანის ვაზის სანერგე მოინახულეს და პრაქტიკული მეცადინეობა ჩაუტარდათ აგრონომიის და მევენახეობა-მეღვინეობის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ვაზის მყნობის პროცესში.

აგრარული უნივერსიტეტის მუხრანის ვაზის სანერგე არის საქართველოში პირველი სანერგე, სადაც სერტიფიცირებული ვაზის ნერგის საწარმოებლად საჭირო საძირეები და საკვირტე მასალა სრულად ადგილზე იწარმოება.

სანერგე მეურნეობაში დაცულია ყველა საიზოლაციო მანძილი და აღჭურვილია თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და დანადგარებით.

ქართველი მევენახე ფერმერი უკვე საქართველოში მიიღებს უმაღლესი ხარისხის, სერტიფიცირებულ ვაზის ნერგს.

Mukhrani