კამპუსში ჩატარდა წიგნის – „გენეტიკის მოკლე საგნობრივი ენციკლოპედია“ – პრეზენტაცია.

28 აპრილი 2023

კახა ბენდუქიძის კვირეულის ფარგლებში კამპუსში ჩატარდა წიგნის – „გენეტიკის მოკლე საგნობრივი ენციკლოპედია“ – პრეზენტაცია.
ენციკლოპედიის ავტორია ია ფიფია, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი და პროფესორი.

„გენეტიკის მოკლე საგნობრივი ენციკლოპედია“ გენეტიკის საკვანძო ცნებებისა და ტერმინების განმარტებითი, ინფორმატიული და სისტემატიზირებული გზამკვლევია. ნაშრომი აერთიანებს გენეტიკისა და მისი მომიჯნავე ბიოლოგიური დისციპლინების ტერმინთა განმარტებებს, ილუსტრაციებისა და ცხრილების დანართს, თანამედროვე, დინამიკურად განვითარებადი ბიოლოგიური მეცნიერების დისციპლინებში ფართოდ გამოყენებული ელექტრონული რესურსების ჩამონათვალს, მნიშვნელოვანი სამეცნიერო აღმოჩენებისა და კვლევების ქრონოლოგიურ ნუსხას, გასული საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე გენეტიკასა დამოსაზღვრე დარგებში განხორციელებული კვლევებისათვის გაცემული ნობელის პრემიების ჩამონათვალს, ქართულ და ინგლისურ ტერმინთა საძიებელს.

წიგნი გამოცემულია თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობის მიერ.

Book Presentation