დალი ეფრემიძემ სწავლა გააგრძრელა შვედეთში, Uppsala University-ში

04 აპრილი 2023

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სკოლის ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულმა, დალი ეფრემიძემ სწავლა გააგრძრელა შვედეთში, Uppsala University-ის უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე.

დალი სამაგისტრო ნაშრომს იცავს უფსალას უნივერსიტეტში არსებული პირველი ტიპის დიაბეტის კვლევით ჯგუფში, თემაზე: „კატესტატინის და სომატოსტატინის როლი პანკრეასის ლანგერჰანსების კუნძულებში არსებული უჯრედების ნეიროიმუნურ კომუნიკაციაში“.

NSB Dali Efremidze