„აგრარული სამუშაოების გავლენა ნიადაგის მიკროართროპოდების არასამიზნე ფაუნაზე“ პრეზენტაცია

19 მარტი 2023

„აგრარული სამუშაოების გავლენა ნიადაგის მიკროართროპოდების არასამიზნე ფაუნაზე“ პროექტის შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში. კვლევის შედეგების და პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ისაუბრა პროექტის ხელმძღვანელმა - მაკა მურვანიძემ. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ პროექტის მონაწილეები, ენტომოლოგიის, სატყეო და მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტების თანამშრომლები და სტუდენტები.

Presentation 19 March