თეა იმნაძემ DAAD სტიპენდია მოიპოვა

10 ივლისი 2024

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა თეა იმნაძემ DAAD სტიპენდია მოიპოვა. ის გერმანიაში გაივლის გერმანული ენის საზაფხულო კურსს - Language - Science Events - Intercultural Learning.

თეა სამომავლოდ გეგმავს საკუთარი პროფესიით სამაგისტრო პროგრამაზე გერმანიაში სწავლის გაგრძელებას. ეს კურსი კი დაეხმარება ახლოს გაეცნოს გერმანულ კულტურას და საუნივერსიტეტო ცხოვრების შესახებაც დააგროვოს გამოცდილება.

Თეა Იმნაძე